• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز کشتی

به بازی شبیه ساز کشتی خوش آمدید. این یک بازی واقعی جابجایی مسافر برای رساندن به مقصد است.
انجام کار در مدت زمان خاص داده شده و صعود به مرحله بعدی که هر مرحله دارای وظایف پر هیجان خاص خود است.
لذت بردن از امواج زنده اقیانوس و رانندگی با شبیه سازی های متعدد برای حمل محموله واقع بینانه.

ویژگی های بازی Ship Games Simulator - شبیه ساز کشتی :
  • کشتی بزرگ برای هدایت کردن
  • ماموریت های مختلف
  • به چالش کشیدن زمان
  • فیزیک آب واقعی
  • دنیای واقعی، بصری خیره کننده
امیدواریم از این بازی جدید شبیه ساز سه بعدی کشتی  لذت ببرید.

The description of Ship Games Simulator

Welcome to Ship Games Simulator. A Real game, you will travel from one port to another in a specific amount of time. Here you have to work as a transporter for carrying passengers and dropping them to their destinations.
It is having total ten levels in count. And in order to get into the next level you have to fulfill the task before specific time duration given in every stage. And every stage itself is having some tasks full of thrill.
Come and enjoy the dynamic oceanic waves and realistic cargo motions. While playing, make yourself fully aware of not bumping into any hurdle. And while parking your ship make yourself fully aware for not getting hooked by any edge or else your transporting mission will not be made accomplished.
Start playing an ultimate action packed shipping game. Ride down. Go back into the dreams of driving your own Boat in a specific time.
Here you will be allowed you to enjoy multiple driving and simulation experiences. Drive like ship pilot simulator, Drive into the big massive sea and sail Big Boats.
The main and best part of playing this game is that it is free of cost. You just have to press the download button in order to get into this environment.

Key Features:
• Big ships to steer
• Different missions
• Time challenging
• Real water physics
• Real world environment, visually stunning

We hope you'll enjoy this new android 3D ship games simulator.
If you like this game, please dont forget to rate it!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»