• فارسی
  • English

توضیحات کاغذ تاشو

جمع و ایجاد تصاویر یک مکانیک بسیار ساده است، فقط ضربه بزنید و برابر کنید.
پس از شروع، متوقف کردن کار سخت خواهد بود. این یکی از زمان های آرامش بخش زندگی شما خواهد بود.
تغییرات نسخه 200084:
- بدون رفع بار اتصال. Firebase levelStart levelEnd رویدادها

The description of Paper Fold

Fold and Create Pictures
Very simple mechanics, only tap and fold.
Once you start, it will be hard to stop.
This will be the one of the most relaxing time of your life.