• فارسی
  • English

توضیحات پین پال

شما باید خودتان را نجات دهید، مراقب ربات حیوانات باشید، آنها سوءاستفاده می کنند و به سمت ویران کردن همه انسان ها می روند..
تغییرات نسخه 0.5.8:
رفع اشکال و بهبود عملکرد

The description of Pin Pull

YOU gotta SAVE YOURSELF, and GET to SAFETY! PIN your way to VICTORY! ESCAPE and SOLVE with that BIG BRAIN of yours! Watch out for ROBOT ANIMALS! ROAR! They are MALFUNCTIONING and going to DESTROY ALL HUMANS! The MAD SCIENTIST has gone TOO FAR! WHOA! Stay away from BOMBS! GET the GIRL of your DREAMS from EVIL MACHINES! Protect her from the THIEF and ESCAPE!

FEATURES:
BIG ROBO BEARS!
MECHANIZED TIGERS!
LAZER DUCKS!
EXPLOSIONS!!!!
BRAIN BOOSTING PUZZLES!
BIG BRAIN TIME!
MEGA PINS!
Compliments? Of course!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»