• فارسی
  • English

توضیحات جهان بازی های کوچک

کمک کنید تا انسان را نجات دهید، آنجا کهکشان بزرگی است و ما به شما نیاز داریم تا به استیو و عموی او کمک کنید. بیایید ببینیم در برخی از بازی های مغزی چقدر هوشمند هستید و مهارت های خود را با برخی از اقدامات و ماجراجویی آزمایش کنیم. آیا شما آنقدر باهوش هستید که همه آنها را شکست دهید؟
بازی ترکیبی از بسیاری از بازی های کوچک و معماهای مغزی برای سرگرمی شما ساخته شده است.
در سیارات پرسه بزنید و رمز و رازهای جدید پیدا کنید، بیگانگان را بیابید و به ما کمک کنید.

ویژگی های بازی Mini Games Universe - جهان بازی های کوچک:
  • معماها
  • بازی های کوچک
  • اکتشافات فضایی
  • بیگانگان
  • سیاره ها
  • سفینه های فضایی
تغییرات نسخه 0.3.4:
رفع اشکال و بهبود عملکرد

The description of Mini Games Universe

3. 2. 1. LIFT OFF!
HELP SAVE THE universe, human. It's a big galaxy out there! And we need YOU to help STEVE and HIS UNCLE a mad scientist, travel space! Let's see how SMART you are with some BRAIN games! LET'S test your SKILLS with some ACTION AND ADVENTURE! Are you smart enough to beat them all?
Discover why the toilet is talking! Find out the mysteries of the universe and DOWNLOAD NOW!
Finally! A game that has it all! A mix of many mini games and brain puzzles to keep you entertained until the universe is gone! BIG BANG!
Roam the planets and find new mysteries! And some cash! DISCOVER new worlds! GET RICH!
FIND aliens like you've never seen before!
HELP US! And PLAY NOW!
FEATURING:
Puzzles
Mini games
Space exploration
ALIENS!
PLANETS!
BIG MONEY!
Spaceships!

If you have any questions or comments, feel free to contact us at: hello@gamejam.co
Please note that our VIP Membership is an auto-renewing subscription!
Link to Terms and Conditions: https://gamejam.co/terms
Link to Privacy Policy:https://gamejam.co/privacy

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»