• فارسی
  • English

توضیحات راندن چرخ ها

یک خط نازک بین سریع و اول وجود دارد ...
برای مقیاس زدن، رها کردن برای کوچک کردن، چرخ خود را تنظیم کنید تا از موانع عبور کند.
چرخ های خنده دار که هرگز در واقعیت ندیده اید. سریعتر و سریعتر بدوید، سپس از باند پرواز کنید
سریعترین لحظات را تجربه کنید و ابرخودروهای خود را داشته باشید.
تغییرات نسخه 1.5.6:
رفع اشکالات برای بهبود تجربه کلی بازی

The description of Wheels Run 3D

There’s a thin line between fast and first…
- Tap to scale, release to shrink,adjust your wheel to pass barriers.
- funny wheels you never seen in reality
- run faster and faster,then fly out of the runway
- Experience fastest moments

Own supercars


wheels?