• فارسی
  • English

توضیحات دوچرخه سوار غیر ممکن برای کودکان - جاده مسابقه

آیا عاشق بازی های دوچرخه سواری بچه ها هستید؟ آیا شما یک کودک جستجوگر ماجراجو هستید؟ اگر بله، از این چالش دوچرخه سواری در مسیرهای غیرممکن با جاده های دیوانه وار با رمپ هایی در ارتفاعات آسمان لذت ببرید. این نوع جدیدی از بازی دوچرخه سواری خارج از جاده است که در آن شما با دوچرخه در کوه های گدازه سواری می کنید. هنگام سوار شدن به سربالایی و سرازیری در مسیرهای گدازه خطرناک، از سقوط غیرممکن جلوگیری کنید.

ویژگی های بازی Impossible Kids Bicycle Rider - Hill Tracks Racing - دوچرخه سوار غیر ممکن برای کودکان - جاده مسابقه:
  • شبیه سازی چرخه زندگی واقعی
  • چشم اندازهای چشمگیر از تپه ها و کوه های کشنده
  • دو حالت بی پایان و زمان چالش
  • از دوچرخه سواری در مسیرهای زیگ زاگ و باریک لذت ببرید
دانلود بازی: