• فارسی
  • English

توضیحات صنعت آنلاین بقا

صنعت آنلاین بقا یک بازی بسیار منحصر به فرد است که در آن تمام اقدامات در زمین های دور، سبز و آبدار اتفاق می افتد و نکته این است که در این زمان شما تنها نیستید. دوستان خود را بیابید و ماجراهای را با هم بگذرانید. کاوش در جزیره، شکار حیوانات وحشی، جمع آوری مواد غذایی، منابع معدن، سلاح ها و زره ها و با ساخت پناهگاه های امن با دوستان، می توانید به جزیره های دیگر حمله کنید و یک جنگ سریع را شروع نمایید. با میلیون ها بازیکن سراسر جهان در زمان واقعی مبارزه کنید.

ویژگی های بازی Survival Craft Online - صنعت آنلاین بقا:
  • ماجراهای جزیره آنلاین
  • دو جزیره بزرگ برای کشف
  • صنایع دستی، شکار، ساخت و مبارزه
  • آوردن دوستان خود به بازی
دانلود بازی: