• فارسی
  • English

توضیحات مرزعه سبز 3

کشاورزی در مزرعه سبز.
پس از به ارث بردن مزرعه از عموی خود، شما باید برای بازگرداندن مزرعه به شکوه و زیبایی قبلی خود، تلاش کنید؛ البته باید با مدیریت و کمک دوستان و همسایگان مزرعه خود را به بهترین و مشهورترین مزرعه نیز تبدیل نمایید.

با یک فضای تازه و جدید، کنترل آسان و یک داستان غنی با شخصیت های جدید و دوست داشتنی.
 از تجربه کشاورزی لذت ببرید.
ماجراجویی کشاورزی در مزرعه سبز.
لذت بردن از دنیای تازه با محیط های رنگارنگ
تغییرات نسخه 4.4.2:
رفع اشکالات جزئی

The description of Green Farm 3

Rediscover farming adventure in the new Green Farm! After inheriting an old manor from your uncle, you must complete a series of missions to restore it to glory! Of course, you also have to manage your farm with the help of friends and neighbors to become the most famous farmer of all!
With a fresh new atmosphere, easier controls, and a rich storyline with new characters to meet and play with, this game offers many new ways to experience the joy of farming!
- Rediscover farming adventure in the new Green Farm!
- Take on the challenging task of restoring a manor with the help of friends and neighbors!
- Complete many missions full of farming, harvesting, crafting, and more.

- Being social will help you grow! Friends will help you reach your goals. So be friendly!
- Easier controls make managing your farm effectively simpler and more fun!
- Enjoy a fresh new world with more colorful environments and cooler characters to meet.
All this available on smartphones and tablets!
_____________________________________________
Visit our official site at http://www.gameloft.com
Follow us on Twitter at http://glft.co/GameloftonTwitter or like us on Facebook at http://facebook.com/Gameloft to get more info about all our upcoming titles.
Check out our videos and game trailers on http://www.youtube.com/Gameloft
Discover our blog at http://glft.co/Gameloft_Official_Blog for the inside scoop on everything Gameloft.
_____________________________________________
This app allows you to purchase virtual items within the app.
Privacy Policy : http://www.gameloft.com/privacy-notice/
Terms of Use : http://www.gameloft.com/conditions/
End User License Agreement : http://www.gameloft.com/eula/

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید   بیشتر»