• فارسی
  • English

توضیحات بررسی ایمنی خودرو

ماشین را خرد کنید تا حداکثر پاداش را دریافت کنید و سطوح جدید را باز کنید
می توانید قفل قطعات جدیدی را برای اتومبیل خود باز کنید، نیمه جلو و عقب، چرخ ها ...
همه قطعات را مخلوط کنید، چیزی دیوانه بسازید/
هدف و پرتاب با تیرکمان بچه گانه است. برای پاداش بیشتر، تیرکمان بچه گانه و قیمت بدنه را ارتقا دهید.
تغییرات نسخه 1.6.6:
- رفع اشکال

The description of Car Safety Check

BUILD A CAR, SLINGSHOT, SMASH !!!!

Smash the car to get the maximum reward and unlock new levels
You can unlock new parts for you car: front and back half, wheels...
Mixed all parts, build something crazy!
Aim and launch with slingshot
Upgrade slingshot and body price for more reward