• فارسی
  • English

توضیحات ملیک شکو - آنلاین سربه سر

این بازی تیراندازی را 5 در مقابل 5 چند نفره تجربه کنید و با استفاده از قهرمانان با توانایی های مختلف، می توانید نقش های متفاوت را در میادین جنگی بازی کنید.
هر قهرمان را می توان به طور جداگانه پرورش داد.
تغییرات نسخه 1.40.0:
【به روز رسانی】
نقشه جدید بتل رویال!
・کاهش اندازه نقشه
· افزایش تعداد قطره های آیتم
・ وقتی روی سکوی پرش قدم می گذارید، به طور تصادفی به یک کاشی بدون سوز منتقل می شوید.

رویداد روز شکرگزاری!
· 6 لباس جدید

ورود روزانه 10 برابر رویداد!

کاهش قیمت برای 10 لباس
· کلاه ایمنی شوالیه
R.MUFFS
· عینک NS
KNIGHT AMRMOR
· شنل آسمانی
· ژاکت شیرین
KILLDEVIL
・اسب شوالیه
· وان آب گرم
·قطار - تعلیم دادن

【رفع اشکال】
・مشکلی که در آن منابع بازی (آیکون ها) ظاهر می شوند و صفحه را در طول مسابقه می پوشانند.

The description of MilkChoco - Online FPS

Battle Royale Mode released : Survival mode to be the last one in all players.

5 vs 5 multiplay shooting game.
2017 Google People's Choice - Korea
2017 Google Best Indie Game - Korea
2017 Google Best Indie Game - Japan

Using various heroes with different abilities, you can play various roles in battlefields such as 'Assault', 'Deathmatch', 'Escort' and ETC.
Each hero can be raised individually, they also have own 'ranking', 'weapons' and 'skill'.


==== Features ====
- Easy to Control
- Small size (47 MB, No additional downloads)
- Low latency online FPS


==== Notice ====
1. In-game guide, please use the book button on the top left corner.
2. Login will be a Google account. Even if you change your mobile phone, you can log in with the same account and play with your existing records.
3. If you use Hack or Patcher, you can be blocked permanently.

==== Update scheduled content ====
1. Messages with friends
2. Star league (ladder league)

* Description of your in-app permission agreement request
In-app purchases: Purchasing gaming goods
Photo / Video / File: Change Clan Mark
Wi-Fi connection information: Seamless network play
External storage: In-app advertising

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»