• فارسی
  • English

توضیحات مسابقات بدلکاری ماشین

آماده پرش با اتوموبیل های سریع و شکستن رکورد جهانی باشید.
به طولانی ترین مسابقه شیرین کاری و پرش با ماشین های سریع خوش آمدید. شیرین کاری خطرناک در هوا با اتوموبیل های موتور توربو و استفاده از قدرت نیترو برای سریع تر شدن و لذت بردن.
اتومبیل سه بعدی برای انجام کارهای چالش برانگیز در مسابقه و تبدیل شدن به یک بدلکار رانندگی. برای رفتن به مراحل بعدی باید پرش های بلندتری انجام دهید.

وِیژگی های بازی Extreme City GT Racing Stunts - مسابقات بدلکاری ماشین:
  • طولانی ترین سطح شیب دار ماشین برای لذت بردن از سقوط آزاد به سمت پایین
  • حالت نیترو روشن / خاموش
  • طولانی ترین پرش مسابقه برای کسب امتیاز بیشتر و باز کردن ماشین های بعدی
  • تنظیم مجدد خودرو
  • استفاده از قدرت نیترو
  • شیرین کاری دیدنی و جذاب
تغییرات نسخه 1.28:
+ بهبود عملکرد

The description of Extreme City GT Racing Stunts

Get ready for World’s Longest Car Jump
Are you ready to beat the world record jump ?? If yes, then what are you waiting for ? Take one level high in the Jet car stunts world. World’s longest stunt racer Ramp has been set. Take your air stunt with nitro motor car. Smash the dangerous air race with other GT car racers and beat hot wheels car racers in Extreme City GT Racing Stunts. Using turbo nitro engine, enjoy rapid nitro power. Tap a nitro button to boost stunt car speed, tap to make nitro flames. Play stunt race offline and beat your friends in stunt car simulator. No Wifi-No issue !
What is Nitro Car Stunt all about?
Reckless Car Stunts 3d is a new challenging stunt racing Game. Become a StuntMan and drive a car through the obstacles and other automobiles. Clear all grand auto jump levels with this challenging car 3d stunt simulation.
Pick Nitro powers for history’s furiously grand automobile car racing. Pick more nitro powers to maximize your winning chance in turbo car racing. Don’t forget to blow nitro flames from GT Nitro stunt car. Tap the nitro button to turn on jet car nitro-mode.
Accelerate world’s fastest bullet car now! Take off for centuries highest smashing jump over the longest car ramp. Enjoy free fall down, land your jet car nicely on road and make your history now with Extreme City GT Racing Stunts!!
Join the world of crazy car stunts, perform risky car stunts to challenge your skills and experience the real turbo car racing.
? Nitro Mode On/Off
In car stunts 3d, now you can play with/without nitro-mode. Turn off nitro mode in the city but don’t forget to turn on at a time of take off.
? World Longest Car Racer-Jump
Get ready for History’s longest pro car racer jump. Jump and land accurately. Earn more points and unlock next car stunts 3d levels.
? Car Still feature in air
In the market, for the first time, Dev added brand new car still feature in air to energise your stunt class.
? Extra Car Reset / Nitro button.
If your stunt car capsized, use car reset button at the time of car overturn. Pick nitro power-ups and tap the nitro button to gain airy speed.
? Maintain your Nitro Power Bar
Throughout the car simulator 3d, maintain 3d stunt nitro power. Pick Nitro power-ups more and survive longer at the drag racing evening.
Drive and manoeuvre through the treacherous surprising ramp to dominate the levels! Fasten your seatbelt and enjoy loads of stunts! Enjoy the thrill of drifting and landing through spectacular stunt ramps. This is the epic stunt game you have been waiting for many months!
COMING SOON!
Visit us @ https://www.facebook.com/gameobject
@ https://twitter.com/thegameobject
@ http://pinterest.com/gameobject
And stay tuned for Extreme City GT Racing Stunts second updated release. Stunt game is on - Beat your opponents around stunt tracks and ramps. Experience more crazy stunt jumps, traps and environments to challenge the most seasoned driver.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید   بیشتر»