• فارسی
  • English

توضیحات نینجای عالی

برای جلوگیری از تله های خطرناک و ربودن سکه های گمراه کننده، از نوارهای مخصوص استفاده کنید.

با عجله از میان گیاهان پیکسل شده و دشمنان شرور، با سرعت جهش کنید و تست های نینجا، ترور، نفوذ، خرابکاری، جاسوسی را کامل کنید تا سرنوشت خود را برآورده کنید.

ویژگی های بازی NinjAwesome - نینجای عالی:
  • قدرتهای عرفانی خود را ارتقا دهید
  • بسیاری از کشنده را جمع کنید
  • استاد 5 نوع ماموریت مخفی شوید
  • در حالت بی پایان مانند ذن رقابت کنید
دانلود بازی: