• فارسی
  • English

توضیحات زامبی احمق

زامبی های احمق بازگشته اند و شما تنها امید بشر برای متوقف کردن این بی مغزها هستید. اما حواثتان باشد، تعداد مهمات شما محدود است و باید از آنها به طور هوشمندانه ای استفاده نمایید تا در 720 مرحله بتوانید زنده بمانید.
یک مرد، یک تفنگ و هزاران زامبی. پیش به سوی بازی...
تغییرات نسخه 3.4.4:
رفع اشکال.

The description of Stupid Zombies

Those stupid zombies are back, and you are humanity's last hope to keep them brainless. But beware, ammo is limited so you will have to get crafty and use the straight bullets, grenades, split- and buckshots in the most effective way possible to survive the 720 levels.
One man, one shotgun and lots of stupid zombies.