• فارسی
  • English

توضیحات خرد کننده - بازی های سرگرم کننده

بازیکنان را در میدان جنگ خرد کرده و قدرت آنها را جذب کنید تا بزرگتر و قویتر شوید.

این یک بازی جدید سرگرم کننده است که در آن شما با یک چکش عظیم وارد صحنه نبرد می شوید. همه دشمنان خود را خرد کنید، برنده شوید و در نبردهای سخت تر و قدرتمند بعدی شرکت کنید.

ویژگی های بازی Smashers.io - Fun io games - خرد کننده - بازی های سرگرم کننده:
  • جلسات بازی سریع و مهیج
  • گیم پلی خنده دار و اعتیاد آور
  • کنترل های فوق العاده آسان
  • انواع پوسته های جذاب برای قهرمانان سر و صدا
  • بازی های آنلاین مبارزه هستند که در آن شما با بازیکنان دیگر بصورت آنلاین و آفلاین می جنگید تا زنده بمانید. فوق العاده سرگرم کننده است
  • یک حالت بازی سرگرم کننده است که در آن بازیکنان برای زنده ماندن در فضای محدود می جنگند و آخرین مرد ایستاده هستند.
  • حالت آفلاین نیز در صورت عدم اتصال به اینترنت در دسترس است

The description of Smashers.io - Fun io games

Smash the players on the battlefield and absorb their power! Become bigger and stronger! Win the round, becoming the last fighter who lived in this battle royal!

Smashers.io is a new fun io game where you enter the battle arena, armed with a HUGE hammer. Smash all your enemies! Win and take part in the next more difficult and more powerful battles!
The rules have never been so simple: just smash other fighters and don't get hit! The last io survivor becomes the winner! Handle it?

Game features:
- Quick & exciting game sessions
- Funny and addictive gameplay
- Super easy controls
- Variety of cool skins for your smash heroes

.io games are simple online fighting games where you battle other players on- and offline to survive as long as possible. It’s super fun!

Battle Royale is a fun game mode where players fight to survive in a limited space and be the last man standing. Our battle royale games are especially fast and fun to play! Be the best smash hero!

io offline mode is also available if you don’t have an Internet connection. Play wifi free games!

Run, smash & avoid other smash heroes and be the last alive! Only one fighter will stay in this arena. So be this fighter!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»