• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز کشاورزی - راننده تراکتور واقعی

به شبیه ساز مدرن تراکتور کشاورزی خوش آمدید. اگه شما عاشق بازی های شبیه ساز کشاورزی مدرن هستید؟ یا تا به حال برای حمل و نقل با ماشین آلات کشاورزی از شهری به شهر دیگر سفر کرده اید؟ این بازی راننده تراکتور واقعی راکه برای انجام وظیفه کشاورزی است، تجربه کنید. مردم در روستا زندگی می کنند و بیشتر حرفه آنها کشاورز است. این بازی شبیه ساز مزرعه مدرن برای دوستداران کشاورزی است. کشاورزان مدرن هند و کشور بریتانیا مشتاقانه به وظیفه خود در سراسر جهان علاقه مند هستند.

محصولات جدیدی مانند گندم، نیشکر و پنبه پرورش دهید، آنها را به شهر بفروشید تا از این شبیه ساز کشاورزی مدرن درآمد کسب کنید. فصل گندم است و برای قطع محصولات باید با ماشین آلات کشاورزی سنگین برداشت کنید. برای تراکتور از ابزارهای مختلف کشاورزی استفاده کنید.

ویژگی های بازی Real Tractor Driver Farm Simulator -Tractor Games - شبیه ساز کشاورزی - راننده تراکتور واقعی:
  • بازی واقع بینانه
  • صدای قشنگ روستا
  • چند تراکتور مختلف
  • موسیقی پس زمینه عالی
تغییرات نسخه 1.0.63:
✨ به Real Tractor Driving Simulator خوش آمدید ✨

🚜کشاورزان جدید اضافه شد
🚜باگ ها را برطرف می کند
🚜بهبود عملکرد کلی بازی
🚜حالت پارکینگ جدید اضافه شد
🚜محیط جدید اضافه شدن حالت پارک تراکتور
🚜جوایز و پیشنهادات شگفت انگیز 💰

🚜بعد از استراحت برمیگردی؟ ما بازی را با توجه به خواسته های کاربر به روز می کنیم، بنابراین فراموش نکنید که آخرین نسخه را دانلود کنید تا تمام ویژگی ها و سطوح جالب جدید را دریافت کنید!

The description of Real Tractor Driver Farm Simulator -Tractor Games

Us farmer tractor driver simulator 2020: new tractor games 2020

Welcome to modern farming tractor simulator: real farming games. Do you love to play modern farming simulator games? Have you ever drive heavy duty tractor drive 3d game to transport agriculture machines from city to town? This real tractor driver game or heavy duty tractor pull game is within the town to perform the agriculture task. People live in country side are mostly farmers in their profession. This modern farm simulator game is far the agriculture lovers. Modern farmers of India and British country are passionate about their task in all over the world. Transport farm animals 2020 with farm tractor transporter games from town down to farm that is in city in this real tractor farmer simulator 3d. Their farm forage for the crop of wheat in this modern farming tractor simulator: real farming games 2020. The modern tractor drive game or new offroad farming tractor simulator games in mud due to watering into the field in this tractor new game 2020. This tractor trailer simulator is the best game among all other tractor farmer sim 2020. Grow new crops such as wheat, sugar cane, and cotton, sell them into the city to generate revenue in this heavy duty modern farming simulator. This ultimate tractor farming mania 2020 3d farming game is unique idea of super tractor games like real super tractor farmer games 2020, super farming tractor simulator 2020, realistic tractor transport farming simulation.

In these tractor games 2020: real farm simulator games, it’s the season of the wheat and you have to harvest with heavy farming machines or harvester simulator 2020 to cut down the crops. Use different farming tools for agriculture in this tractor 4x4 game or tractor trailer simulator. In this farming tractor simulator: real farming games or farming duty game free, first of all you have to cut down wheat crop. Now start your tractor simulator and attach plough with it in this tractor games. Take tow tractor mania to field and start ploughing into it in this us tractor farming game 2020. In this offroad tractor farming: tractor driver game, your next step is to watering the fields. Now the crops of rice is start growing in this cargo tractor offroad simulator. Pest start attack on your rice crop. Now start village tractor mania games attach spray machine to your uphill tractor 4x4. In these harvest tractor driving games, start spray in farm to secure your rice farm. Now again drive new farm simulator 2020 or tractor trolley game and transport the farm animals into the city to sale them. Start the new farm tractor 3d game 2020 and be careful while striking with hurdles present in the fields. super tractor farmer games 2020 can change you into a best tractor driver games.

Super tractor driver simulator 2020 tractor harvesting games offline, every type agriculture machinery is available in this tractor climbing game. Spray pesticides, to save your crops in tractor hauling games. Real farm simulator 2020 offers you a chance to progress your agriculture career. Transport driving off-road farming tractor or city farming simulator 3d: real farmer games! For cargo transportation is easy as compare to operating, tractor ploughing, harvester, backhoe, tractor mowing games and lumberjack trucks. Play new farmer simulator 2020 and attach trailer of the us farming simulator 2020 to village tractor trolly game then load your aggregate machine for delivery of items while balance the fast tractor on uphill tractor climb or steep paths. Climb with heavy duty tractor farming simulator the high mountain while racing along narrow rocky ridge. While playing real 3d farmer simulator game & us modern former game available free game 2020, we will offer you to become expert 3d simulator farmer harvester driver.

Us farming tractor simulator: real farmer games 2020 features:
🚜 Realistic game play
🚜 Beautiful village sound
🚜 Multiple tractors
🚜 HQ background music

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»