• فارسی
  • English

توضیحات رانندگی ماشین آفرود

از رانندگی در طول شبانه و روز در کوهستان با ماشین آفرود لذت ببرید.
تغییرات نسخه 5.6:
بازی و عملکرد بهبود یافته.
با تشکر از شما برای حمایت.
دانلود بازی: