• فارسی
  • English

توضیحات دوران جنگ

ماموریت شما در این بازی ساخت خانه، ایجاد ارتش و مبارزه با دشمنان است. استراتژی درست به شما کمک خواهد کرد تا یک رهبر عالی شوید.
با رهبریت ارتش خود در اروپای باستان، زمانی که مردم برای قدرت می جنگیدند، در کنار هم مبارزه کنید.
در این بازی نیاز به ساخت یک ارتش قدرتمند، استفاده از استعدادها و استراتژی مناسب برای مبارزه با دیگران دارید. با اشغال منابع ارزشمند به شهرت و قدرت برسید.

نفوذ به قلمرو دیگران و انتخاب موقعیت مناسب برای رها کردن نیروهای نظامی جهت از بین بردن ساختمان های رقیب در کنار استفاده از یک استراتژی خوب می تواند به شما کمک کند با کمترین تلفات، در جنگ پیروز شوید.
امکان شرکت در انجمن ها برای تقویت قدرت ارتش خود به عنوان بخشی از یک قبیله بزرگ.

ویژگی های پیشرفته Era of War - دوران جنگ:
  • تصاویر زیبا و صدای عالی
  • ساخت خانه، طراحی قلمرو و دفاع از ساختار به صورت خلاقانه
  • حمله به پادشاهی دیگر برای شهرت و دریافت منابع به منظور توسعه امپراتوری
  • با بیش از 10 نوع شخصیت و مراحل مختلف
  • کشف صدها نفر از سربازان، هیولا های ویژه،سحر و جادوی قدرتمند
  • به دست آوردن منابع با ارزش
  • اطمینان از انجمن و دعوت دوستان خود و دیگر بازیکنان
  •  شرکت در جنگ قبیله برای بدست آوردن غنائم
  • بازی با کیفیت و سرگرم کننده

The description of Era of War

EOW is a reality strategy game, relax, but intellectual and creative
EOW is a strategy game, it can be seen as COC of Vietnam. Your missions in this game are building house, building the army and fighting. The right strategy will help you become an excellent leader
EOW world is imitated ancient Northern Europe era when the people and the supernatural power was fighting together
You need build an powerful army, use your strategy talent to fight with others on the world, occupy the precious resources and get the fame
Penetrate into other territory, you can chose the appropriate position, drop troop, destroy the building of rival, use a good strategy could help you decrease the amount of troop that you use)
Make your territory become a castle-fortress inviolability and affirm sovereignty in the era of chaos
Participate in the Clan to strengthen your army power as well as take part in the grand Clan war
Advance features:
- The beautiful image, great sound
- Build house, design the territory and defense structure creatively
- Attack other kingdom to build the fame and get the resources to develop your empire
- Amount of character diverse with more 10 types and have many levels different
- Discover hundreds of tactics, combination of not only soldiers but special monsters, strong god and nimble god with the powerful magic.
- Overcome the difficult camping map to gain the precious resources
- Make Clan, invite your friends and other players, share the fighting moment, together develop the Clan more stronger
- Participate in the Clan War and win to gain more resources
EOW is a quality entertainment game. With the professional support staff, all problem will be solved in 24hours
Fanpage : https://www.facebook.com/EraOfWarLOC?ref=hl
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPIG3OLVZBJdk7rkFDeFxdw
Email support: eraofwar.sp@gmail.com
Hotline : +841655 077 334

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید   بیشتر»