• فارسی
 • English

توضیحات ستاره های بزرگ ماهیگیری - فصل 5

در مسابقات باشگاهی در زمان واقعی شرکت کرده و مکان های ماهیگیری را برای افتخار تیم خود و دریافت پاداش تسخیر نمایید.

ویزگی های بازی Fishing Superstars : Season5ستاره های بزرگ ماهیگیری - فصل 5:
 • افتخار را برای تیم خود کسب کنید
 • در رقابت های ماهیگیری با تازه واردان در لیگ قهرمانان شرکت نمایید
 • بالاترین سطح رقابت ماهیگیری متشکل از قوی ترین ماهیگیران است
 • پیروزی در مسابقات هفته میان حرفه ای ها و دریافت پاداش ویژه
 • می توانید تجهیزات قوی تر استفاده کنید
 • دست آوردن میله های ماهیگیری بهتر و موارد نادر
 • ایجاد تیم با دوستان و انجام مأموریت
 • لذت بردن از ماهیگیری واقع گرایانه
 • لذت بردن از چالش و رقابت
 • بیش از 200 نوع ماهی
 • آکواریوم خود را با ماهی های مختلف پر کنید
 • لذت بردن از مکان های ماهیگیری
تغییرات نسخه 5.9.63:
1. رابط کاربری سطح ثابت
2. اضافه شدن تنظیمات تمام صفحه
3. بهبود عملکرد فریم
4. UI کارت شانس ثابت

The description of Fishing Superstars : Season5

[New features for Season 5]

* Bring honor to your guild! Real-time battles, guild grand-prix function added!
- “Guild-only Competition” added where any guilds can participate in real-time.
- Conquer fishing spots to bring honor to your guild and receive abundant rewards!

* A fishing competition not for freshmen, Champions League!
- The highest level fishing competition composed only of the strongest fish!
- Win week-long competitions among the experts and receive a special title with rewards!

* Break down equipment and piece adding functions added!
- Now you can break down equipment that you don’t use to make a stronger equipment.
- Acquire better fishing rods and rare items by adding the pieces from breaking down your fishing rod!

[Special features only available in Fishing Superstars]

* Create a guild with friends and fulfill missions together!
- A guild system (create, join, manage, leave, etc.) has been added
- Receive special rewards by clearing missions!

* Deckhands are here to help!!
- Recruit deckhands to fish while you're away!
- The more deckhands in use, the more rewards acquired!

*Who says you can't wind the reel?
- Enjoy realistic fishing and the thrill of the catch!
- Closer to real fishing than ever!

* Challenge yourself and land the big catch!!!
- Enjoy casting lines and winding the reel.
- From small fry to monster fish! Catch a whole variety~

* Enjoy the challenge and competition!
- Aim for victory in the daily competitions~
- Brag on Facebook when you land a bigger catch than your friends!

* So many fish to collect~!
- Over 200 types of fish, and more being added consistently!
- Complete the Illustrated Book per site and receive ample rewards!

* Put your catch on display for double the fun~!
- Fill your aquarium with the various fish you catch.
- Enjoy fishing sites with a natural view.
____________________________________________________________
News & Events
Website: http://www.gamevil.com
Facebook: http://facebook.com/gamevilfan
____________________________________________________________

※ Required Permission Guidelines
When using the app, we may ask permissions for access to provide the following services.

[Required Permissions]
- STORAGE: Used to store game data in external memory and etc.
- CONTACTS: Used for GAMEVIL LIVE login.

** This game is available in English.
** There may be additional costs when trying to obtain certain items.

Terms of Service: https://terms.withhive.com/terms/bridge/circle.html
Privacy Policy: https://terms.withhive.com/terms/bridge/circle.html

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»