• فارسی
  • English

توضیحات تفنگ انسانی

برای تبدیل شدن به سلاح های سردتر، استیکمن ها را جمع آوری کنید. از موانع دوری کنید. برای خرید سلاح های جدید پول جمع کنید.
تغییرات نسخه 4.12:
قبل از اینکه به بازی ادامه دهید، کمی وقت بگذارید و بازی را به‌روزرسانی کنید - ما یکسری ویژگی‌های جدید را برای بهبود تجربه برنامه شما اضافه کرده‌ایم.

The description of Human Gun!

Collect stickmen to become the cooler weapons. Avoid obstacles. Collect moneys to buy new weapons.