• فارسی
  • English

توضیحات باند اتومبیلرانی

یک مسابقه پرمخاطب شهری،پر از دشمنان خطرناک را آغاز کنید . آیا می توانید همه دشمنان و خطراتی را که به شما وارد می شوند را شکست دهید و در یک تکه بمانید؟ شما برای زنده ماندن در یک مبارزه باید از مهارت های رفلکس و هدف گیری سریع خود استفاده کنید.

در شگفتی های هیجان انگیز در تیراندازی های گلوله ای شرکت کنید، نقاط ضعف دشمنان خود را پیدا کنید و آنتها را نابود کنید.
در جاده ها، با ماشین های مختلف و سایر وسایل نقلیه مافیا روبرو خواهید شد. با ماشین های اسپورت ، ماشین های عضلانی، شاسی، جیپ ها و بیشتر درگیر تیراندازی های جاده ای هیجان انگیز شهر شوید و با هواپیماهای بدون سرنشین شلیک کنید و برای رسیدن به حداکثر آسیب به بشکه های در حال انفجار ضربه بزنید.

با دقت برای بیشترین تأثیر هدف بگیرید. هر ماشین دشمن دارای نقاط آسیب دیدگی و اصابت گلوله است. مراقب باشید و سعی کنید از محموله های آنها علیه آنها استفاده کنید. برای پیشرفت خود، به روزرسانی های قدرتمندی را باز کنید که به شما کمک می کند تا به یک نیروی مهار ناپذیر تبدیل شوید و تبدیل به جنگجوی نهایی جاده شوید.

امکانات بازی Gang Racers - باند اتومبیلرانی:
  • دشمنان متعددی برای دیدار در جاده و مبارزه هستند
  • رئیسان قدرتمند برای آزمایش نهایی قدرت و مهارت
  • الگوهای مختلف حمله برای جلوگیری از تهدید از بمب های دشمن یا نارنجک علیه آنها استفاده کنید
  • مشاهده های متعدد دوربین با تغییر در سطح باعث می شود که گیم پلی بازی هیجان انگیز و تازه باشد
تغییرات نسخه 1.32:
به روز رسانی تعمیر و نگهداری

The description of Gang Racers

Start a high-stakes city race🏁 full of dangerous enemies. Can you defeat all of the enemies and dangers⚠️ coming at you and stay in one piece? You will have to use your reflexes⚡️ and quick aiming🎯 skills to survive an open road gang fight!

Features:
- Multiple enemies to meet on the road and fight against👊
- Powerful bosses🦹 for the ultimate test of strength💪 and skill
- Varied attack patterns to avoid threats - use the enemy bombs💣 or grenades against them!
- Exciting surprises👀 - take part in bullet-time⏱ shootouts, find your enemies' weak points❌

On the road, you will meet various cars🚗 and other vehicles of the mafia. Engage in exciting city road shootouts💥 with sports cars🏎, muscle cars, SUVs, jeeps🚙, quads and more! Shoot down drones, hit exploding barrels🛢 for maximum damage!

Aim🎯 carefully for the greatest impact💯. Each enemy car has its localised damage and bullet impact points✖️. Be observant🧐 and try to use their cargo against them!

Multiple changing camera🎥 views changing through the levels keep the gameplay exciting and fresh.

For your progress unlock powerful upgrades⬆️ that will help you become an unstoppable force. Become the ultimate road warrior⚔️!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»