• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز رانندگی تراکتور مزرعه - بازی تراکتور

این یکی از بهترین بازی های شبیه ساز مدرن کشاورزی در سال 2020 است. کشاورزان محصولات کشاورزی می کارند و آنها را در بازی های کشاورزی برداشت می کنند. برای برداشتن آنها از مزرعه کمباین استفاده کنید و از رانندگی با ماشین های سنگین لذت ببرید و بازی های واقعی کشاورزی را با تکنیک های جدید تجربه کنید.

با استفاده از انواع محصولات زراعی یونجه مزرعه خود تزئین کرده و آن را پرورش دهید. در بازی برای برداشت محصول از تراکتور استفاده کنید. کشاورزی واقعی را از توسعه انواع مزارع تا کاشت، آبیاری کوددهی و برداشت در دست بگیرید و با ماشین آلات پیشرفته کشاورزی خود را تحقق بخشید.
تغییرات نسخه 12:
تغییرات آب و هوا!
- آب و هوای بارانی، برفی و آفتابی اکنون اینجاست. از ساخت مزارع در آب و هوای مورد علاقه خود لذت ببرید
- تراکتورهای جدید را دریافت کنید و برای فروش محصولات به مزارع و بازار خود سوار شوید
- هم اکنون وسیله نقلیه خود را در حین بازی تغییر دهید
- اشکالات رفع شد

The description of Farming Tractor Driver Simulator : Tractor Games

Be the best farmer games simulator of 2020 modern farming in farm sim games. Farmer grow crops and harvest them in farming games. Utilize heavy duty tractor driving to harvest them in combine harvester farm games. Experience real farming games with towing tractor driving simulator techniques in combine harvester farming village games.
Decorate hay in your farm with variety of crops and cultivate that by farming tractor driving in village tractor farming games. Take care of animal farm driving and cargo transport farming harvester material to other offroad tractor in combine harvester cargo transport games. Connect yourself with long list of farming harvester machines and animal farm in tractor farming games. Farmer tractor driving simulator is tough in offroad combine harvester village farm fields. Start your new career of agriculture farming harvest with modern farm tractor simulator driving. Plowing the fields as farmer tractor plowing driver simulator.

Experience the real farming from developing variety of farms to sowing, watering crops fertilizing and harvesting in driving tractor games. Take control over green farms and fulfill your agriculture farming dreams with advance machinery in trolley tractor driving games. Use plow truck animal and chained tractor supply for transportation as real farmer in farm games. Enjoy real farm plow driving exposure by sowing, harvesting and transport crops to markets of plow farming by cargo truck during your cargo delivery business in plow farming tractor games.

Farming Tractor Driver Simulator : Tractor Games features are:
Real farming exposure to boast farming techniques
Choices for crops plantation & transport animals
Variant trailer truck & farmer tractor for farming
Harvest, load & transport cargo & hay
Natural & green scenery environment

Download now and give us your suggestive feedback in comments so we can make gameplay better for users.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»