• فارسی
  • English

توضیحات شکارچی کشنده دینو

بازی های شکار حیوانات فرصتی عالی برای بازیکنانی است، که دوست دارند بخشی از ماجراهای شکار داینو باشند، ارائه شده است. کارهای جذاب خود برای شکار حیوانات مرگبار آغاز کنید، تا قدرت خود را به عنوان شکارچی واقعی دینو بیرون بیاورید. در این قسمت همه دینوها را شکار کنید تا با پاک کردن کلیه مراحل شبیه سازی شکار سه بعدی داینو در بازه زمانی مشخص، امتیازات شکار خود را به سبک حرفه ای بررسی کنید.

این بازی شکار مدرن به شما شکار بزرگ می دهد که در آن شما انواع با انواع اسلحه ها شکار می کنید.

ویژگی های بازی Wild Animal Hunter - شکارچی کشنده دینو:
  • شکارچی دینو
  • کنترل های ساده و آسان
  • قدرت شکار دینو بی نظیر
  • زاویه دید دوربین مختلف
  • تنظیم هنری در تمام سطوح
  • ارائه گرافیکی با کیفیت بالا

The description of Wild Animal Hunter

Animal hunting games are offering grand opportunity to players who love to be part of animal hunting adventure of dino hunting actions games. Put aside all your simple business of less attracting animal hunting and enter into this new state of deadly dino hunter new games 2019 to bring out your internal and external hunting powers as real dino hunter. Step in this new episode of all dino hunting new games to verify your hunting aptitudes in professional style by clearing all stages of dino hunting simulation 3d in allotted time period.
This modern and new dino hunting game gives you grand hunting openings in which you have all kinds of open ended authority to hunt down all animals of animal hunting games 2019. Move here and there in search of your targets of deadly dino jungle games and leave them not when they are in the range of your strong jaws of deadly dino hunter free games 2019. Bring out yourself on this scene of dino hunting 3d games as deep symbol of animal destruction by making you nightmare in animal circles of this deadly dino hunting simulation.
Try to act more than traditional deadly dino hunter as you have matchless powers which give you commanding position in this new occasion of dino hunting games. Make grand show of all your external and internal aptitudes of dino hunting new games 2019 to confirm the authority of your strong hunting talents as dino hunter 2019. Try to bring hunting revolution in the world of dino hunting games and tell all animals of Jurassic animal games that they all are just puppets before your strong powers of dino hunt games.
Deadly Dino Hunter features:
Deadly effective dino hunter.
Practical dino hunting campaign.
Simple and easy game controls.
Matchless dino hunting powers.
All side giving camera angles.
Artistic adjustment of all levels.
Simplest and easily game play.
High definition graphical presentation.
Make your name in animal kingdom by hunting down almost all animals which comes in your range to verify your animal hunting powers.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»