• فارسی
  • English

توضیحات پارکینگ اتومبیل لوکس پرادو

این شبیه ساز اعتیاد آورترین بازی جدید پارکینگ اتومبیل در 2019 است، که توسط بیش از 10 میلیون کاربر بازی شده است.

گرافیک مدرن، محیط واقع بینانه از نمای شهر و سطوح جالب، این بازی مدرن پارکینگ واقعی کرده است. بسیاری از مسابقات هیجان انگیز، ماموریت های هیجان انگیز و چالش برانگیز، حالت های جالب و دستاوردهای موفقیت آمیز در این بازی رایگان را تجربه کنید.
محیط دقیق و همچنین صدای واقعی، تجربه فوق العاده ای را در این بازی جدید ارائه می دهد.

ویژگی های صاف Prado luxury Car Parking: 3D Free Games 2019 - پارکینگ اتومبیل لوکس پرادو:
  • بازی صاف و واقع بینانه
  • کنترل آسان .
  • یادگیری گام به گام در مورد پارکینگ ماشین
  • بیشتر سطوح اعتیاد آور و چالش برانگیز است
  • بازی کاملاً رایگان
تغییرات نسخه 6.0.25:
بازی صاف ساخته شده است
برخی از اشکالات برطرف شده است
ما برای بهبود بیشتر مداوم به انتقادات و پیشنهادات شما گوش می دهیم.
برای بازی در پارکینگ پشت چرخ ماشین قرار بگیرید.

The description of Prado luxury Car Parking: 3D Free Games 2019

Prado car driving and parking simulator
Recently updated, the most addictive new car parking game 2019 played and trusted by more than 10 million users!


Do you know about different parking games and their concepts?
Do you know about Parking rules?
Do you know about car parking areas in different countries?
Are you worrying about how to learn all these driving games and parking game skills?
So, no need to worry we have a solution and amazingly with great fun!
what you have to do?
You have to only install and play modern Prado car parking game 2019. After playing this free game you will be able to learn about car driving and car parking. This new car game is a free game of 2019.

So, be ready to learn car driving and parking and to show your car driving, car parking and car drifting skills with this latest car game update.

Prado luxury Car Parking: 3D Free Games 2019 occupies following features:
Simulated from real world car parking.
Smooth and realistic game play.
Controls are easy to handle.
Facility of Reverse sensor in this parking game.
Step by step learning about car parking.
Most addictive and challenging levels are available in offline game.
It’s totally free game to play.


Modern graphics, realistic behavior of the city view from the cabin of Prado parking game 2019. Prado Parking game has lots of exciting levels with interesting tasks. This modern car parking game is not like as other boring games rather it is like real car game. Many exciting races, thrilling and challenging missions, interesting modes and accomplish achievements are present in this free game. After launching car parking on play store for you we brought a new idea and new theme in the world of new games in the shape of Prado parking real life game. If you think parking adventure is an easy job then try this new Prado parking game.

The detailed environment, as well as the extensive real sound, provide you a fantastic monster experience in this new car simulation game. Now you will be able to get the entertainment of race for many hours by racing and playing classic 3d parking on your device. You may have to play many online parking and new games but, in this Prado, and jeep parking game, you feel the difference with other parking slot game. In real Prado and jeep parking, you will be provided with multiple luxury and powerful cars. Are you ready for the new jumbo driving challenge of driving duty game? In car and jeep parking games you will have to follow different parking rules for driving your small vehicle. Your main duty and aim of parking adventure are one to drive your Prado and park at the exact parking location. You will have to show your powerful driving skills and abilities to achieve your Real-life goals by Prado Parking Simulation games 2019.

During driving, you will have to face many difficult Street Prado challenges. Your main is to reach your parking destination avoiding from obstacles, hindrances, hurdles and other rush speedy traffic. Your little mistake may cause an accident which will be dangerous for your and for your fast Prado car. Are you ready to face the challenges of this magic 3D adventure? Do you think that you can park the vehicle carefully and exactly in parking area? If yes then hurry up and download this Prado parking game.
Good Luck!!

Get this new Prado parking game 2019 from google play in your android device. Install this latest game version; play, learn and enjoy.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»