• فارسی
  • English

توضیحات خشم دایناسور

دایناسورها امروز زنده شده اند. از کنترل ساده فقط با نوک انگشت لذت ببرید.
با دایناسور خود تمام شهر را نابود کنید. اگر بیشتر شهر را ذاغون کنید، برنده بازی نی شوید.
طلا را جمع کنید و دایناسور را قوی تر کنید.
آیا می توانید بالاترین برج را نابود کنید؟
تغییرات نسخه 5.0.4:
کتابخانه های داخلی را به روز کنید

The description of Dinosaur Rampage

Dinosaurs have been resurrected to the present day!

Simple control with just swipes.
Move the dinosaur with swipe to destroy the city.
Win the game if you break the city the most.

Collect the gold and make the dinosaur stronger!
Can you destroy the highest tower?

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»