• فارسی
  • English

توضیحات گلوله برفی

این یک بازی اعتیاد آور با کنترل های ساده است.
گلوله برفی خود را بزرگتر کرده و آن را به مخالفان برسانید تا آنها را در زمین بازی تکان دهید.
می توانید توپ گلوله ای غول پیکر را یا تعدادی از توپ های کوچک تر ایجاد کنید و به طور مستقیم به حریف برسانید یا آنها را با آن مخفی کنید.
تغییرات نسخه 2.0.9:
* رفع اشکالات جزئی

The description of Snowball.io

The most addictive game with the simplest control ever.
Make a snowball bigger and bump it to opponents to flick them off the play field.
You can make one giant snowball or a number of small balls... and you can bump it directly to the opponent or snipe them with it... it is totally up to you.

How to control: swipe to the direction you want to move, and lift your finger to shoot the snowball.