• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه ترافیک

بدون ضربه زدن به اتومبیل از خیابان ها عبور کنید و به هدف برسید.
تغییرات نسخه 2.0.8:
* بهبود تجربه کاربری
* رفع اشکالات جزئی

The description of Traffic Run!

Cross the streets without hitting cars and get to the goal.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»