• فارسی
  • English

توضیحات کارت بازی یک نفره

یک بازی محبوب یک نفره را به صورت رایگان بر روی دستگاه آندروید خود امتحان کنید.
بازی کارت یک نفره یک بازی سرگرم کننده است که با ترکیبی از عناصر گلف یک نفره و هرم بازی یک نفره درست شده است.
هدف پاک کردن تمام کارت از سه قله است. فقط روی کارت هایی که یک رتبه بالاتر یا پایین تر از کارت پایه هستند ضربه بزنید. اگر از حرکت خارج شوید، یک کارت جدید را در عرشه بچرخانید. شما برای هر کارت که روی کارت پایه قرار تا امتیاز بگیرید و امتیاز اضافی برای پاکسازی هر یک از قله ها بپردازید.
تغییرات نسخه 1.4.11:
ثبات و بهبود عملکرد.

The description of TriPeaks Solitaire Challenge

Play the popular solitaire game TriPeaks for FREE on your Android device!

TriPeaks (also known as Tri Towers, Triple Peaks or Three Peaks) is a fun solitaire card game that combines elements from Golf Solitaire and Pyramid Solitaire.

The object of TriPeaks Solitaire Challenge is to clear all of the cards from the three peaks. Just tap on the cards that are one rank higher or lower than the foundation card. If you run out of moves, turn over a new card from the deck. You earn points for each card you place on the foundation card and extra points for clearing each of the peaks.