• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز راننده کامیون هند

در جاده های تپه ای در ارتفاعات کوهستان رانندگی کنید. شما راننده کامیون هندی هستید و برای حمل بار در ایستگاه های مختلف تپه رانندگی خواهید کرد و وظیفه شما رانندگی با کامیون در کوه ها برای حمل کالاها است

اولین راننده کامیون باری در مناطق تپه ای و بهترین راننده کامیون خارج از کشور شوید. می توانید از سفر خود در یک محیط فراگیر لذت ببرید و ماجراجویی واقعی با کامیون های مختلف را تجربه کنید.
ماموریت رانندگی شما در این بازی های باربری هدایت کامیون های حمل بار و بارگیری کالا از ایستگاه تپه و حمل کالا به ایستگاه تپه بعدی است.

کنترل های صاف و واقع بینانه در این شبیه ساز کامیون هندی به شما امکان می دهد تا از یک کامیون بار واقعی که در یک سفر جاده ای هیجان انگیز رانندگی می کنید لذت ببرید.

ویژگی های بازی India Cargo Truck Drive Simulator - شبیه ساز راننده کامیون هند:
  • بازی هیجان انگیز است
  • کنترل رانندگی کامیون عالی
  • 10کامیون باری برای رانندگی
  • 100ماموریت باری
  • گرافیک همهجانبه
  • کامیون های مختلف حمل بار
  • زاویه های مختلف دوربین برای سفارشی کردن گیم پلی
  • رانندگی با کامیون بسیار جذاب در کوه
تغییرات نسخه 1.25:
اندازه کاهش یافته است
سطوح جدید اضافه شد
گیم پلی بهینه شده
مشکلات ثبات حل شد

The description of India Cargo Truck Drive Simulator

Russians Cargo Truck Drive Simulator
Be the cargo loaded truck driver and drive Indian truck simulator on hilly roads to mountain tops. You will be the Indian truck driver to transport luggage on different hill stations. You are an Russian truck simulator driver in this truck racing game and your duty is drive truck in mountains carefully and transport goods. Driving grand pk cargo truck in mountains is challenging but you have to show your best truck driving skills.

Truck Game Modes:
Endless truck driving
Cargo truck missions
Transport goods on truck

Be the first cargo truck driver in hilly areas and become the best offroad truck driver. There is no traffic rush on mountains so you can enjoy your truck drive journey in an immersive environment. Experience the real truck driving adventure and driver various delivery trucks. Driving delivery trucks is not that difficult task but handing luggage on the trucks can make your truck driving simulator skills challenging.
Your driving mission in this cargo games play is to driver your cargo truck, load with goods at hill station and transport goods to next hill station. You mission will get failed if you hit your cargo truck to the side of road or if your luggage gets out of the truck. This Indian truck simulator is an awesome and most realistic truck game ever featuring mesmerizing environment, smooth controls, addictive game play and various trucks to drive.

In this cargo truck game, you will get a chance to drive Indian truck, pk truck, grand truck, and various highway truck against the truck racing drivers. Prove yourself an expert in this truck driver simulator by transporting goods on offroad trucks.

Why play this truck game?
Most thrilling game play
Lifelike truck driving controls
10+ cargo trucks to drive
100+ cargo missions
Immersive graphics
Various cargo transporter trucks
Various camera angles to customize gameplay
Awesome truck driving thrills on mountains

Smooth and realistic controls in this Indian truck simulator will let you enjoy the real cargo truck driving on a thrilling road journey. This truck game is basically a cargo truck simulator where you will be a driver to transport goods from one place to other. So, get yourself a strong grip on truck driving simulator and get behind the wheels to steer your truck.

You have never experienced the this much realistic offroad truck driving before in a truck simulator before.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»