• فارسی
  • English

توضیحات فرار از عمارت

فرار از عمارت شما را به یک خانه مرموز روی تپه می برد، که در آن پازل های مخوف و اعتیاد آور از دیوار خارج می شوند.

امکانات بازی Escape the Mansion - فرار از عمارت:
  • 220 سطح روی حیله و تزویر
  • مینی بازی اعتیاد آور
  • هر زمان در هر سطح پرش
  • طبقه های مختلف
  • صدای لرزش و صدا
  • گرافیک اتمسفری
  • برای حل پازل که از تمام ویژگی های گوشی خود استفاده کنید
  • این بازی رایگان است

The description of Escape the Mansion

Escape the Mansion takes you to a mysterious house on a hill, where confounding puzzles and addictive minigames are coming out of the walls.

Ring in the new year with an all-new pack of puzzles! Keep the holiday spirit going year-round with

Features:
↗ 220+ tricky levels
↗ Addictive mini-games
↗ Hint shop
↗ Skip any level any time
↗ Different themed floors
↗ Immersive sound and audio
↗ Atmospheric graphics
↗ Puzzles that use all your phone’s features
↗ It’s free!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»