• فارسی
  • English

توضیحات تراکتور حمل و نقل

جابجایی تراکتورها به سایر مناطق یک کار مهم کشاورز است. حمل و نقل تراکتور بدون خطر نیست، شما باید تراکتور را با دقت بارگیری کنید. در این بازی تراکتور یاد می گیرید که چگونه یک تراکتور را روی تریلر بارگذاری کنید و نحوه رانندگی با یک تریلر مجهز به تراکتور را یاد بگیرید. رانندگی با یک تریلر بزرگ کار ساده ای نیست، برای مثال باید با شعاع چرخشی مراقب باشید. برای به پایان رساندن یک سطح، ابتدا باید تراکتور را بارگیری کنید، برای انجام این کار از پیکان های آبی استفاده کنید. بعد از بارگیری تریلر، به طور خودکار به تراکتور دیگر تغییر می دهید. با استفاده از این تراکتور باید تریلر را به آن وصل کنید و پیکانهای قرمز را دنبال کنید. بعد از اینکه تریلر وصل شد، باید تراکتور و تریلر خود را پارک کنید تا از پیکان های زرد استفاده کنید.

ویژگی های Tractor Transporter 3D 2 - تراکتور حمل و نقل:
  • محیط مزرعه
  • کنترل آسان تراکتور
  • 15 سطح هیجان انگیز
دانلود بازی: