• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز پارکینگ کامیون

به شبیه ساز سه بعدی پارکینگ کامیون خوش آمدید.
در این شبیه ساز پارکینگ کامیون شما خواهید آموخت که چگونه با کامیون و تریلر مانور دهید. اگر شما یک راننده کامیون هستید و نیاز به مهارت های مانور خوب دارید. در این شبیه ساز پارکینگ کامیون در موقعیت های واقع بینانه در 15 سطح روبرو خواهید شد.

مانور با یک کامیون و تریلر آسان نیست، شما باید بدانید که کامیون و تریلر شما چقدر بزرگ است. همچنین رانندگی معکوس آسان نیست، اما یاد خواهید گرفت چگونه آن را انجام دهید.

ویژگی های بازی Truck Parking Simulator 3D - شبیه ساز پارکینگ کامیون:
  • 15 سطح
  • مانع متحرک
  • کنترل آسان کامیون
  • محیط شهر
دانلود بازی: