• فارسی
  • English

توضیحات قاتل زامبی

این یک بازی ضد زامبی است. شما باید ساختمانهای خود را بسازید که توسط گروه ارتش زامبی گرفته شده است.
برای ثروتمند شدن می توانید نور خورشید جمع کنید. می توانید قهرمان شوید تا شما را نیرومند کند. برای خروجی منابع می توانید آزمایشگاه ها را اشغال کنید.
دانلود بازی: