• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه ترافیک سنگین - سریع

 در بازی مسابقه ترافیک سنگین سریع شما با اتومبیل های واقع گرایانه رانندگی می کنید. با خودرو خود در ترافیک سنگین رانندگی نمایید، اتومبیل خود را ارتقا دهید و اتومبیل های جدید خریداری کنید.

ویژگی های بازی Heavy Traffic Racer: Speedy - مسابقه ترافیک سنگین - سریع:
  • ماشین های مختلف، جگوار، کامیون، اسپورت، کلاسیک، مسابقه
  • گرافیک HD خیره کننده
  • ماشین صاف و واقع گرایانه
  • 3 محیط دقیق از بزرگراه، کویر، جنگل
  • گرانش واقعی
  • ترافیک غنی از کامیون، اتوبوس، جگوار و...
دانلود بازی: