• فارسی
  • English

توضیحات نجات شاگی

به اسکوبی کمک کنید تا با اکتشاف در مراحل شبه وار جان شاگی را نجات دهد. چشمانتان را باز نگه دارد که روح ها، غول ها و مومیایی ها در اطراف شما هستند.
قدرت دهنده ها و هر چیزی که شما را یک قدم به جلو راهنمایی کند را جمع آوری کنید. آیا می توانید زنده بمانید و دوست مورد اعتماد خود را آزاد کنید.

ویژگی های بازی Scooby Doo: Saving Shaggy - نجات شاگی:
  • مراحل فراوان و پر از سرگرمی
  • اجتناب از هیولاهای ترسناک و تله های شیطانی راه
  • از تونل انتقال، اسکیت برد و سایر وسایلی که شما را نجات خواهند داد، استفاده کنید.
  • امتیازها را جمع کنید و شاگی را نجات دهید.
دانلود بازی: