• فارسی
  • English

توضیحات بازماندگان

جنگ هیچ وقت تغییر نمی کند. در سال 1985 اتحاد جماهیر شوروی قبل از ورود دشمن خارجی، سقوط کرد. در کمتر از چند روز زمین رادیو اکتیوی شده و خشونت، گرسنگی و بیماری حکم فرما شد. موجودات وحشتناک نیز در خرابه های شهرها به دنبال طعمه خود هستند.

ظلم و ستم اندازه ای ندارد: راهزنان شروع به سرقت کرده و از تجاوز به حقوق دیگران و کشتن مردم هیچ ترسی ندارند. علت جنگ ناشناخته بوده و در این زمان حتی مهم هم نیست.
گرسنگی و نفرت تنها حس بازماندگان زامبی مانند است.
در ابتدای بازی اگر در مبارزه با مرگ شکست نخوردید، سایر بازیکنان منتظر همکاری با شما هستند.
در حالت آنلاین بازی، با دیگر بازماندگان تعامل نموده و بر سختی ها قلبه کنید. امکان گفتگو و ارسال جایزه برای یکدیگر میسر است.
تغییرات نسخه 1.783:
✔️هالووین تا 11/30/2023 تمدید شد! به ترساندن ساکنان ادامه دهید، ترس آنها را جمع آوری کنید، سلاح های رویداد منحصر به فرد را دریافت کنید و سطح شیطانی خود را بالا ببرید!
✔️️جمع آوری ماسک - از اول دسامبر آنها به لوازم جانبی تبدیل می شوند که می توان در بازی پوشید.
✔️مینیون ها در بازی می مانند! همه آنها را جمع آوری کنید تا ترس را بدست آورید و پس از پایان رویداد از آن برای سلاح های هالووین استفاده کنید.

The description of Day R Survival

- Hardcore survival:
Hunger, radiation, thirst, traumas and diseases won't give you a chance to relax.
- Realistic world:
The turn of the seasons, monsters, a huge map of USSR and more than 2500 different towns and cities.
- A lot of opportunities:
Hundreds of crafting schemes, dozens of quests; a lot of weapons, armour and allies.
- Improve your skills:
Mechanics, medicine, chemistry, driving, cooking, fighting with firearm and explosives, survival and others.
- Cooperative mode:
The Online mode with a chat room, exchange of items and united fightings.
War never changes. In 1985 USSR went down before an unbeknown enemy. In a few days the entire country became a radioactive wasteland - violence, hunger and diseases reign here now. The terrible monsters roam the ruins of the soviet cities searching for their prey. The cruelty of the survivors knows no limits: the bandits attack civilians robbing, raping and killing them.
The cause of the war is unknown and does not matter any more. Hunger and hate are the only feelings of the zombie-like survivors.

When you no longer loose in the fight with the death, the other survivors wait for you in the cooperative - the Online mode let you survive together dealing with difficulties, talking in the chat room and sending gifts to each other.