• فارسی
 • English

توضیحات قهرمانان دفاع از برج

بازی در ژانر دفاع از برج با امکان تصمیم گیری های استراتژیک متفاوت.
 مقابله با انبوهی بی پایان از شیاطین تاریکی و شیاطین جهنم یا در برابر سپاه بی پایان اسکلت و مردگان متحرک یا در برابر موجودات سیاه چال که از غارها رها شده اند.
حتی می توانید در مقابل شوالیه مرده، زامبی ها و بسیاری از دشمنان دیگر بازی کنید.

آنها تصمیم گرفتند پادشاهی فانتزی صلح آمیز را به پایین بکشند، اجازه ندهید که در اینکار موفق شوند از قلعه خود دفاع کنید و همه را بکشید.
تقویت مرز در سرزمین های جدید، سیاه چال ها که ساکنانشان اژدها هستند، مناطق صعب العبور کوهستانی، عالم اموات که در آن انبوهی زندگی می کنند. مقابله با شیاطین وحشی، اسکلت ها، زامبی ها، ارواح، مردگان و خون آشام ها و ...
آماده یک ماجراجویی حماسی هستید؟  قهرمان خود را فرماندهی کنید.

ویژگی های بازی TDMM Heroes TD Tower Defense - قهرمانان دفاع از برج:
 • جنگیدن برای دفاع از برج
 • کمپین های مختلف در برابر اژدهای افسانه ای قدرتمند، انبوهی از موجودات سیاه چال، اسکلت ها، خون آشام های تشنه به خون، سپاه مردگان متحرک در گورستان و شیاطین دوزخ
 • بیش از 42 دشمن مختلف
 • 42 برج نبرد با قدرت و جادو به شما کمک خواهد کرد.
 • با 8 قهرمان افسانه ای بازی کنید. هر قهرمان دارای تخصص منحصر به فردی است.
 • نبرد قدرتمند سحر و جادو
 • فراخوان عرفانی مهارت های جادویی (آب، هوا، خاک و آتش)
 • آثار باستانی
 • سه حالت دشواری
 • لذت بردن از بازی به صورت رایگان
 • افزایش مهارت های تاکتیکی خود
 • گرافیک شگفت انگیز
تغییرات نسخه 2.3.2:
50+ سطح در سرزمین های نفرین شده در هر کمپین برای قهرمانان جنگجو
50+ سطح در سرزمین های مسحور در هر کمپین برای قهرمانان جادوگر
دستاوردهای اضافه شده
ماموریت های روزانه اضافه شده است
اطلاعات در مورد طلسم در منو
حالت تاکتیکی در نبرد
بهبود عناصر احضار شده
بهبودهای رابط کاربری
رفع اشکالات

The description of TDMM Heroes TD Tower Defense

TD game in the genre Tower Defense with lots of strategic decisions. The Union series of the most devilishly addictive TD strategy defense game - welcome to Tower Defense: Dungeon, Inferno and Necropolis. Now you can choose against whom you will defend with your toy soldiers. Against infinite hordes of darkness demons and devils from badlands hell, or against endless legions of skeletons and walking deads from wasteland of undead, or against unlimited dungeon creatures from abandoned caves. You can even play against dead knights, zombies and many more enemies! They decided to seize your peaceful fantasy kingdom where you a King (or empress) to smite you and turn your disciples to their slaves. Don't let them do that. Defend your castle and kill them. Fortify the frontier in frightening new lands: DUNGEONS inhabited by Dragons, Minotaur’s, and other cave creatures, BLASTED BADLANDS of the underworld, where live hordes of sneaky imps and brutal demons, or CEMETERY WASTELANDS what is home for legions of skeletons, zombies, ghosts, walking deads and vampires. Get ready for an epic adventure. Choose a hero commander, expose defences of your combat towers. Wear mighty ancient artifacts, keep ready the powerful spells, to protect the fortress from legions of mighty monsters. Link your fate with one of known heroes of might and magic 3, faction: Castle, Rampart, Tower and Fortress.
Those are some features of our addictive strategy game:
• Epic tower defense battles that will hook you for hours!
• 3 different campaigns against legendary powerful black dragons and hordes of Minotaurs from the Dungeon, skeletons, bloodthirsty vampires and legions walking dead from the Necropolis, hordes devils and demons from the Inferno.
• Over 42 (14 for each campaign) different enemies will rush your peaceful fantasy kingdom to smite you and turn your disciples into slaves. From Minotaurus to Dragons each with their own offensive and defensive skills! (Beware of the Black Dragons and Devils!) You will enjoy the most addictive heroes and castles game ever!
• 4 unique races of defenders: brave knights, sublime forrest griffins and pure angels from Castle, arrogant elves, greedy dwarves and mighty dragons from Rampart, disciples mages, gargoyles, gremlins, animated golems and formidableTitans from Tower and now, hydras, lizardmans, basilisks and gorgons from swamp Fortress.
• 42 battle towers with might and magic skills will help you to stop kingdom rush.
• You can play with 8 legendary Heroes. Choose your champion to lead your TD troops to victory! Each hero has unique specialties that fit different play styles! Some of them are mages with ancient knowledge, and other mighty warriors with warcraft, fighting, kimgdom rush and strategy skills.
• Powerful battle magic rush skills: Firebal, Lightning, Land Mine, Firewall, Destroy Evil, Frost Ring
• Divine blessing magic rush spells: Bless, Cure, Precision, Prayer, Haste
• Destructive curse magical spells: Slow, Earthquake, Quicksand
• Mystical summon magical skills: Summon Elementals (Water, Air, Earth, Fire)
• Tons of ancient artifacts which increase your warcraft, magic and leadership skills.
• Three difficulty modes! Are you up for a real challenge? Go with Hard mode!
• Enjoy TDMM Tower Defense game TD for Free!
• Deathmatch mode that will challenge your tactical skills to the limit.
• Amazing graphics, familiar to you on the game heroes 3
THANKS TO:
• Sasha Mitkalova for the artworks: https://vk.com/id47659990
• Tatyana Shakara for the picture of the black dragon in the screenshots: https://vk.com/shakara
• Evgeny Vasilyev for correcting the English lang and the Russian lang: https://vk.com/brat_ivtke
• Max Zhovtun for the Ukrainian lang: https://vk.com/maxzhovtun
• Somogyi Zsombor for the Hungarian lang: https://www.facebook.com/AnarchyChampion
• Juraj Lisicky for the Slovak lang: https://www.facebook.com/juraj.lisicky
• Krystian Zięba for the Polish lang: https://www.facebook.com/krystian.zieba.31

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»