• فارسی
  • English

توضیحات بازی های کامیون برای کودکان - ساخت خانه شستشوی ماشین

این کامیون ها مخصوص کودکان با انواع مختلف هستند، که بچه ها در آن نحوه ساخت خانه را یاد می گیرند.

این بازی های آموزشی بسیار رنگارنگ برای بازی بچه ها است. این بازی ها نه تنها برای پسران، بلکه برای دختران نیز به صورت رایگان است. اگر بچه های علاقه مند به ماشین و کامیون یا هر چیز دیگری که با بازیهای ساختمانی مرتبط هست، می باشند، از این بازی جالب لذت خواهند برد. در اینجا انواع مختلفی از ماشین آلات ساختمانی مانند کامیون، تراکتور، بیل مکانیکی، بولدوزر و بسیاری دیگر را پیدا خواهید کرد.
تغییرات نسخه 9.10.0:
🌍 جدید! به‌ویژه برای روز زمین، ما یک سطح 3 قسمتی جدید با فعالیت‌هایی مانند:
● پاکسازی قلمرو سبز از زباله ها🌀
● تعمیر آبخوری⛲
● نصب ایستگاه های تغذیه پرندگان و حیوانات 🐦🐿️🦌
مفید باشید و لذت ببرید🌿

The description of Truck games for kids - build a house 🏡 car wash

Trucks for kids, lori - build house - house building games for kids, car games for kids where toddlers learn different types of trucks and how to build a house, arbor and even swimming pool.

It is very colorful game educational games for kids kindergarten games. This games for free not only games for boys, but also games for girls. If your kids are fond of cars and trucks or anything connected with 🏗 building games thematic they will be crazy of this cool game tractor games for kids, trucks for toddlers! Go through all engrossing levels of game and get your house, swimming pool and arbor done in the finish of one of the best building game for toddlers! You will find here many types of construction games machinery 🚛 like trucks, tractor simulator, excavator games, bulldozer and many others.

CONSTRUCT and RIDE your very own construction games transport is fairly easy right now! Build cool vehicles with just a few touches building a house and swimming pool. First above you have to build your own transport, then fill it with gas on the gas station trucks for kids, and go to the 🔨 house building games site car games for kids where you can build your dream house 🏡! After it free kids games for free will have to wash your transport truck game in the car wash Move from level to level you will know how to build a house and soon your dream house will be done!

Here you can find many types of different vehicles, lori for your child free puzzle games for boys how to build a house and play with! Here trucks for kids is short list of them: digging machine, tipper, crane, drilling machine, pile driver, car games for kids games for boys concrete mixer and much more for construction games! Teach education your child basics of cars mechanics! All the transport 🚛 tractor lori games for kids in the free puzzle games is just like in real life!

-CAR WASH!

Your truck got dirty after hours of building of the house? No problem! Go to car wash, soap it with bubbles free kids games, roll a car games for free building a house through soft brushes learning trucks for toddlers build house, clean it with water and dry it off so your car will be shine clean! Its really fun for free kids games for free to play in car wash games for kids 3 years free!

-GAS STATION!

Fuel of your truck is low? Never mind because you can fuel your transport truck games for kids on the gas station. At first find where to connect fueling nose trucks for kids games for boys games! It trains truck games children's attentiveness learning games for kids. Press the button and watch your car`s fuel level rising up!

If you`re an adult and busy, you can simply give your learning games baby games for boys house building smartphone or tablet with this build house game installed construction vehicles, your toddler will be busy with it for hours of having fun! But your baby will not only be passionate about tractor games for toddlers, but also will learn some things in game for kids 3 year old!

Voice-over: 10 different professionally recorded voice-overs, including languages like: English, Deutsch, Espanola, Russian, Turkish, Portuguese, Chinese, Arabian, and Hindi! Graphics is brilliant and colorful car games for toddlers, our designers worked hard truck games for kids! We`ve also cared about security trucks for kids, so it won’t be so easy for your child to buy something in game, while you are not looking after him.

This game will be perfect for your child games for kids 3 years free, game for kids 3 year old, car games for toddlers, games for kids 3 years old, if he likes tractor games, car sounds, house building games, car puzzles, and construction games.

Also we recommend you to view some others childrens games for boys those we created, they are fun not less than that one! :)

Contact us at support@gokidsmobile.com we will be happy to hear some feedback from you! 🙂

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»