• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه تغییر

هلی کوپتر، اتومبیل یا قایق موتوری در اولین مسابقه وسیله نقلیه مورد نیاز را انتخاب کنید.
تغییرات نسخه 86.2.4:
- رفع اشکال.
- بهبود عملکرد و ثبات.
از حمایت و بازخورد مستمر شما متشکرم! ما متعهد هستیم که برنامه را حتی بهتر کنیم، بنابراین هرگز انگیزه به اشتراک گذاشتن برداشت ها و بازخوردهای خود را با ما از دست ندهید!

The description of Shift Race

Helicopter, car, or motorboat - choose the required vehicle during the race to come first!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»