• فارسی
  • English

توضیحات بازی شبیه ساز شیر نر

وقت آن است که پادشاه جنگل شوید! بازی شبیه ساز شیر نر یک بازی سرگرم کننده برای همه طرفداران بازی های حیوانات است. با انجام رایگان این بازی حیوانات، یک شیر پادشاه باشید و اجازه دهید مهارت های شکار حیوانات شما صیقلی شود.
در این بازی رایگان، شما با حیوانات مرگبار جنگل از خانواده شیرها مانند پلنگ سیاه، یوزپلنگ و انواع دیگر پلنگ های جنگل آفریقا مبارزه خواهید کرد. بازی ما شیرهای مختلفی دارد که شما با توجه به سلیقه خود آنها را انتخاب خواهید کرد. با انجام بازی های جنگل ما، احساس می کنید در یک جنگل واقعی هستید و شبیه ساز شیر را کنترل می کنید. در بازی شیر ما، شما فقط مجبور نیستید حیوانات را شکار کنید، بلکه از بربرهای جنگل نیز جان سالم به در خواهید برد، به همین دلیل است که یک بازی بقا نیز هست. اگر می خواهید در بیابان زنده بمانید، باید سلامت، گرسنگی، تشنگی و انرژی خود را حفظ کنید.

شبیه ساز سه بعدی خانواده شیر کوهی، را به عنوان یک شیر وحشی شروع کنید، جایگاه خود را در بالای زنجیره غذایی به عنوان یک شیر شاه به دست آورید و قلمرو قبیله را گسترش دهید تا در نبردها علیه سایر جانوران جنگل پیروز شوید.

بازی ما یک بازی رایگان است که به شما کمک می کند تا مهارت های شکار حیوانات خود را در شبیه ساز جنگل آزمایش کنید. در این بازی شبیه ساز حیوانات، ماموریت شما شکار طعمه برای تغذیه غرور و نبرد برای زندگی خود در برابر سواحل مرگبار است.

ویژگی های بازی Lion Games Animal Simulator 3D - بازی شبیه ساز شیر نر:
  • جلوه های صوتی واقعی
  • گرافیک HD
  • کنترل صاف
  • تقویت مهارت های حمله
تغییرات نسخه 4.4:
بازیکنان عزیز بازی!

⭐ در این به روز رسانی کنترل های بازی را بهبود بخشیم.
⭐ کاهش اندازه برای عملکرد بهتر.
⭐ مشکلات و باگ های داخل بازی را حل کرد.

اکنون از بازی لذت ببرید و فراموش نکنید که نظرات خود را به ما ارائه دهید. با تشکر

The description of Lion Games Animal Simulator 3D

Time to be a king of FOREST! Lion Games Animal Simulator 3D is a fun game for All animal games fans. Be a lion king by playing this Animal games for free and let your Animal hunting skills be polished. In this free game, you will fight with Deadly jungle animals from the lion family like cougar simulator, black panther, cheetah and other types of panthers from African jungle. Our Panther games has a variety of lions which you will select according to your choice. By playing our Jungle games, you will feel like you are in a real jungle and controlling the lion simulator. In our lion game, you don't just have to hunt the animals but you will also survive from jungle barbarians too that's why it is also a survival game. If you are going to survive in the wilderness then you need to maintain your health, hunger, thirst and energy. Due to the easiness of control and real jungle adventure, people also call it animal games for kids (Sher wala game). Mountain Lion Family Simulator Games - New Animal Games 3D Start your adventure as a ferocious Lion in this brand new game Lion Games Animal Simulator 3D . Claim your place at the top of the food chain as a Lion king and expand the clan territory to win battles against other jungle beasts. Our game is a free game which will help you to test your animal hunting skills in Wild craft jungle simulator. In this Animal simulator games, your mission is to hunt down prey to feed your pride and battle for your life against deadly shores. Our Lion game comes with new features among other Simulation games. Play this Ultimate simulator and become a hero of Animal games and Jungle games. Due to the realistic feel of forest, our Lion simulator game considered in the list of Best games category. Lion games free 3d has never been so much fun before this Animal simulation games. Unlimited Entertainment and Fun Game for Adventure games lovers Fully featured Lion simulator games with the most realistic game hunting experience. Our animals simulator is one of the highly advanced Simulation games. A game designed for android games players for free. We made this Stylized game for animal games killers. Make the most out of our lion game and experience realistic games with Lion tiger game. Jungle Family Simulator Offline Games Lion Games Animal Simulator 3D is one of our popular games like other Free games (Sher wali game). Pretend to be a real lion king by hunting Deadly panthers in these Offline games. Breed your Virtual family and leave the panther clan behind in our New games. Animal simulators panther game has more fun with our Popular games. Fun with our New & updated games. Non-stop action Lion games 3D Recommended for you Lion simulator sher ka game gives you the ultimate simulation experience among other new games and animal games. Download Animal sim for free and let the Animal killing games fun begin In everyone's hands. Additional Features - Realistic game sound effects - HD graphics and game environment - Smooth game controls - Enhancement of game attacking skills - Ultimate panther simulator - Sher wala app - Among Premium games 2022

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»