• فارسی
  • English

توضیحات 9 ماه

آیا آماده هستید تا بخشی از شگفت انگیزترین سفر دنیا باشید. خوب شما و همه افراد دیگر در جهان قبلاً بخشی از این امر بوده اید اما ما این فرصت بی نظیر را به شما می دهیم تا دوباره آن لحظه ها را زندگی کنید.

آماده شوید تا آن 9 ماه باورنکردنی را دوباره زنده کنید. آخرین نسخه 9 ماهه شامل یک سیستم تقویت کننده جدید هیجان انگیز است.
تغییرات نسخه 1.35.0:
ما محتوای جدیدی اضافه کردیم و برخی از اشکالات را برطرف کردیم تا به شما کمک کنیم زیباترین کودک را رشد دهید!

The description of 9 Months

Are you ready to be a part of the most amazing journey ever!


Well you and everyone else in the world have already been a part of this but we give you this unique opportunity to live those moments again!


Get ready to relive those incredible 9 MONTHS!


The latest version of 9 Months contains an exciting new boost system. Here are the drop rates of our loot boxes:


Small pack:

Common 80%

Rare 16%

Epic 3%

Legendary 1%


Big pack:

Common 70%

Rare 20%

Epic 7.5%

Legendary 2.5%

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»