• فارسی
  • English

توضیحات پارک تفریحی

صاحب جالب ترین پارک تفریحی جهان با انواع فعالیتهای سرگرم کننده برای مشتریان خود شوید. پارک خود را ارتقا دهید تا پول بیشتری کسب کنید
آیا شما می توانید بهترین مدیر در شهر شوید؟
تغییرات نسخه 2.4:
بهبود عمومی و رفع اشکال، لذت ببرید !!
دانلود بازی: