• فارسی
  • English

توضیحات پازل 1010

تنها 30 ثانیه نیاز دارید تا ذهنتان نحوه بازی را یاد بگیرد.
بازی مناسب برای رفع خستگی در مترو، اتوبوس، مدرسه یا محل کار.
با چیدن بلوک ها در کنار هم و ایجاد خطی که طول یا عرض صفحه را پر می کند، امتیاز دریافت کنید.
هیچ محدودیت زمانی یا تطبیق رنگی نیاز نیست؛ تنها با پر کردن جدول امتیاز بگیرید.
در سیستم رده بندی جهانی می توانید رتبه خود را مشاهده نموده و نیتجه آن را در شبکه های اجتماعی قرار دهید.
تغییرات نسخه 68.20.2:
در اینجا فرصتی برای جلوگیری از پایان زودهنگام بازی شما وجود دارد: در پایان هر بازی، گزینه ای به شما داده می شود که از 3 بلوک تکی برای پاک کردن چند خط و ایجاد فضای روی تخته استفاده کنید. از این فرصت استفاده کنید و به لذت بردن از بازی پازل بلوک مورد علاقه همه ادامه دهید!

The description of 1010! Puzzle

Demystify smartly built puzzles by 1010! Puzzle.
1010! Puzzle is a challenging puzzle game with a simple gameplay. It can be played within 30 seconds to train your brain and develop your mental skills as well as keeping you mentally fit. It is a perfect pause for a short period of refreshment in metro, bus, school or in the office. With this simple and addictive puzzle game, challenge yourself and compete with your friends, colleagues and the family.
The goal is to drop blocks in order to create and destroy full lines on the screen both vertically and horizontally. Don't forget to keep the blocks from filling the screen.
A ranking system and achievements have also been added to challenge your friends, colleagues and circles. You can also connect your Facebook to compete with your friends on 1010! Puzzle.
No time limit, no colour match! Fill all the grids with the matching blocks and enjoy 1010! puzzle game.