• فارسی
  • English

توضیحات قهرمان سرعت ابرقهرمان ربات

بازی های روبات تغییرات جدیدی به ارمغان می آورند، تا بازیکن بتواند از طریق این شبیه سازی لذت ببرند.
از همه دستورات موجود برای پاکسازی راه خود استفاده کنید. همه گانگسترها را تحت کنترل شدید قرار دهید و اجازه ندهید که این وضعیت ادامه پیدا کند.

ویژگی های بازی Superhero Robot Speed Hero - قهرمان سرعت ابرقهرمان ربات:
  • قهرمان سرعت
  • تبدیل سریع روبات
  • بازی اکشن ربات
  • لیست طولانی از ربات های واقعی
  • مأموریت های جالب و خلاقانه
  • مسابقه ربات برای بازیکنان جدید
  • ماموریت های ربات
تغییرات نسخه 1.16:
ویژگی های Fast Robot Speed ​​Hero:

• قهرمان سرعت بزرگ بازی های قهرمان ربات.
• ربات تبدیل سریع بازی های ربات بدلکار.
• بازی های اکشن ربات بازی های ربات 2020.
• لیست طولانی از ربات واقعی از بازیهای رمپ مگا.
• ماموریت های جالب و ابتکاری از بازی های ربات نهایی.
• افتتاحیه بزرگ بازی های رباتیک برای بازیکنان جدید.
• دستورات و کنترل های بازی پویا بازی های سریع رباتیک.
• ماموریت های پیوسته بازی های قهرمان ربات سرعت.

The description of Superhero Robot Speed Hero

grand robot games are bringing modern changes in them for player to offer him post modern and futuristic tangs through this newly planned robot simulation games. Become more than an extreme robot games and chase the high profile gangsters of robot stunt games by assuming the dynamic and compact role of red speed hero of in this ever changing world of robot stunt ramp games. Make super show of your extreme speeds of real robot games and bring all gangsters in your range with the help of your special speeds of superhero simulation games.

You need not to worry about any rules and regulations of police robot games as you have an open ended role of transmute robot games under your belt which makes you capable to beat highway racing games in speeds and controls of top trending games. Utilize all your available commands to chase the mega ramp games by clearing your way through this ongoing police car games. Make the possibilities of any escape impossible for all gangsters of hero stunt games and chase them to arrest and present them before the court of justice to have them hanged.

Bring all the gangsters under severe check and don’t let them run out this situation of speed hero stunt games at any cost as they have already made huge loss the public and its properties. Move in bold manner and make real show of your fast speeds of chase robot games and catch the gangsters with making some extra effort. It is time for you to free your city roads from all kinds of evil natures superheroes of super robot cars games. Bring peace for all your fellow people of car driving games who feel trouble on road due to these gangsters.

Fast Robot Speed Hero features:

• Grand speed hero of robot hero games.
• Fast transformation robot of stunt robot games.
• robot action games of robot games 2020.
• Long list of real robot of mega ramp games.
• Interesting and innovative missions of ultimate robot games.
• Robot racing games’ grand openings for new players.
• Fast robot games’ dynamic game commands and controls.
• Robot speed hero games’ interlinking missions.

Show your extreme speeds of top superhero games and become the number one fast robot of this new gaming arena.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»