• فارسی
  • English

توضیحات قهرمانان برتر

در این قاره دوردست و اسرارآمیز، معجزات و چالش های ناشناخته بی شماری پنهان است. در اینجا موجودات جادویی با اشکال مختلف زندگی می کنند که هر کدام فرهنگ منحصر به فرد و اسرار عمیق خود را دارند. افسانه ها و داستان های آنها، پر از جادو و افسانه، کنجکاوی هر ماجراجویی را شعله ور می کند، با این حال، یک نیروی تاریک قدرتمند و وحشتناک در حال گسترش است و صلح و آرامش این قاره را تهدید می کند. در مواجهه با این جزر و مد تاریک، جنگجویان شجاعی از نژادها و فرهنگ های مختلف پا پیش گذاشته اند. آنها عهد می کنند که متحد شوند و با هم در برابر این نیروی شیطانی مقاومت کنند.

در این بازی پرشور و ماجراجویانه، شما به عنوان یک رهبر شجاع بازی می‌کنید و این جنگجویان را از میان جنگل‌های مرموز، خرابه‌های باستانی و غارهای تاریک هدایت می‌کنید تا هر گوشه از این قاره را کشف کنند. در این سفر با موجودات شگفت انگیز مختلفی روبرو می شوید، اسرار باستانی فراموش شده را کشف می کنید، گنجینه های پنهان را کشف می کنید و با دشمنان قدرتمند مختلف مبارزه می کنید.

خرد، شجاعت و استراتژی شما کلید شکست نیروهای تاریک و محافظت از صلح قاره خواهد بود. تیم خود را جمع آوری کنید، تجهیزات و جادوهای مناسب را انتخاب کنید و برای آینده این قاره بجنگید! در این ماجراجویی بزرگ، هر انتخاب و نبردی از اهمیت بالایی برخوردار است. اکنون زمان آن است که برای نجات جهان وارد این سفر شوید!
تغییرات نسخه 1.5.25:
مشکلات شناخته شده را برطرف کرد و تجربه بازی بهتری را ارائه داد

The description of Top Heroes

On this distant and mysterious continent, countless unknown miracles and challenges are hidden. Here live magical creatures of various forms, each with their unique culture and profound secrets. Their legends and stories, filled with magic and myth, ignite the curiosity of every adventurer.

However, a powerful and terrifying dark force is spreading and threatening the peace and tranquility of this continent. Facing this dark tide, brave warriors from different races and cultures have stepped forward. They vow to unite and resist this evil force together.

In this passionate and adventurous game, you will play as a brave leader, leading these warriors through mysterious forests, ancient ruins, and dark caves to explore every corner of this continent. On the journey, you will encounter various wonderful creatures, uncover forgotten ancient secrets, discover hidden treasures, and fight against various powerful enemies.

Your wisdom, courage, and strategy will be the key to defeating the dark forces and protecting the peace of the continent. Rally your team, select appropriate equipment and spells, and fight for the future of this continent! In this grand adventure, every choice and battle is of great significance. Now, it's time to embark on this journey to save the world!