• فارسی
 • English

توضیحات بازی های یادگیری کودکان - بازی بچه های کوچک

این بازی مجموعه ای از بازی ها و معماها برای کودکان پیش دبستانی است. این بازی شامل آموزش رنگ ها، شکل ها، میوه ها، سبزیجات، الفبای انگلیسی، واجی های abc، تعداد شمارش ها، حیوانات، نت های موسیقی، پیانو و ... است.
یادگیری تعاملی یک شیوه عالی برای آموزش است که کودکان به عنوان زبان آموزان وارد مهد می شوند.

چهارده بازی برای کودکان سن 2 تا 4 ساله با کیفیت بالا، با تجربه سرگرم کننده ساخته شده است، تا فعالیتهای آموزشی کودکان مبتنی بر یادگیری مناسب شود. بازی های آموزشی کودکان را برای یادگیری خودشان را تشویق می کنند. هیچ برنده و بدون باخت باعث می شود کودک ساعت ها سرگرم نشود. پاداش و قدردانی در پایان هر فعالیت باعث تقویت روحیه کودک می شود. هر مسابقه به خودی خود به عنوان اسباب بازی کودک برای افراد کوچک عمل می کند. برچسب های شایان ستایش می توانند پس از به دست آوردن امتیاز کافی، در یک جعبه جمع آوری شوند.

ویژگی های بازی Toddler Learning Games - Little Kids Games - بازی های یادگیری کودکان - بازی بچه های کوچک:
 • چهارده فعالیت رنگارنگ و جذاب برای ذهن جوان
 • فعالیتهای اصلی برای مرحله پایه و اساس بچه های دبستانی
 • مشغول نگه داشتن کودکان و ایجاد مهارت به یادگیری زود هنگام کمک می کند
 • بازی های ابتدایی برای مهارت های شناختی بچه ها
 • هماهنگی دست و چشم با استفاده از بازیهای یادگیری اولیه
 • غلظت و رشد حافظه در نوزادان
 • ادراک بصری
 • طبقه بندی
 • تقارن
 • رشد مهارت های حرکتی کودکان
 • معرفی نت های موسیقی با استفاده از پیانو
 • بازی های رنگ آمیزی
 • میوه های حلق آویز
 • حباب های شناور
 • سایه را مطابقت دهید
 • رنگها را پر کنید
 • سرگرمی رنگی
 • گرفتن زیر آب
 • بالون پاپ
 • بادکنک سرگرم کننده
 • تعجب دریا
 • یادگیری نوشتن
 • پیانو
 • بازی های رنگارنگ برای آموزش اصول یادگیری بچه ها
 • تکرار مکرر برای یادگیری کودکان
 • برچسب های زیبا برای کسب درآمد
 • جذاب کردن گرافیک با رنگهای شگفت انگیز
 • آزمونها برای تقویت هماهنگی چشم و مهارت های حرکتی کودک
 • یادگیری موسیقی پایه
تغییرات نسخه 3.7.8.7:
- تعداد زیادی داستان متحرک جدید به بخش داستان اضافه شده است.
- بهبود رابط کاربری برای گیم پلی بهتر.

The description of Toddler Learning Games - Little Kids Games

Little kids learning games is a collection of games/puzzles for preschool children.
To teach your pre-k kiddo color, shapes, fruits, vegetables, English Alphabet, abc phonics, counting numbers, creatures (animals) , Musical notes, basic piano and tracing.
The interactive learning is a great mode of education as children enter kindergarten as kinesthetic learners.

Fourteen high quality toddler games for 2-4 year old, keeps the kid enchanted with the experience of the kids fun games. The learning based toddlers educational activities are perfect for kids to inculcate inquisitiveness in their early childhood.
The educational games for children encourage to learn at their own pace. No winning and no losing keep the kid amused for hours. Rewards and appreciation earned at the end of each activity boost the kid’s morale.Each quiz in itself act as baby toy for the little ones. Adorable stickers can be collected in a box after scoring enough points.

** Baby Games are designed to enhance following skills
1. Fourteen colorful & engaging activities for young minds.
2. Core activities for foundation stage of primary school kids.
3. Helps to develop skills for early learning while keeping kids busy and engaged.
4. Primary games for cognitive skills for kids.
5. Hand-eye coordination using early learning games.
6. Concentration and Memory development in infants.
7. Visual perception
8. Digital Baby Toys
9. Classification
10. Symmetry
11. Motor skills development of your baby
12. Introducing child to basic musical notes using a Piano.
13. Baby coloring games to introduce colors for toddlers.kids

** List of Kids Games for Toddlers
- Hanging fruits
- Floating bubbles
- Match the shadow
- Fill the Colors
- Color Fun
- Hungry frog
- Scratch to reveal
- Underwater catch
- Balloon Pop
- Balloon Fun
- Jigsaw puzzle
- Sea Wonder
- Learn to write
- Piano

Toddlers educational games is great mode of learning for preschoolers. It helps to inculcate interest and positive attitude towards learning since a very early age. Learning by doing or Experiential learning is one of the most recommended way to introducing basic concepts to infants and babies.

Quoting experts on kid's learning styles:
"Children enter kindergarten as kinesthetic and tactual learners, moving and touching everything as they learn. By second or third grade, some students have become visual learners. During the late elementary years some students, primarily females, become auditory learners. Yet, many adults, especially males, maintain kinesthetic and tactual strengths throughout their lives." (Teaching Secondary Students Through Their Individual Learning Styles, Rita Stafford and Kenneth J. Dunn; Allyn and Bacon, 1993).

App features
1. Colourful games to teach kids learning basics
2. Frequent repetition to help children learn
3. Easy games for kids. Kid’s friendly interface
4. Beautiful stickers to earn
5. Enticing Graphics and amazing colors.
6. Quizzes to enhance hand eye co-ordination and motor skills of the child
(Balloon Fun and Balloon pop ).
7. Free learning games for toddlers and Free play
8.Learn basic music/piano notes.

** Applications from Greysprings
1. Kindergarten Kids Learning
2. Kids Shapes & Colors
3. Kids Preschool Learn Letters
4. Kids games Learning math

** Privacy
1. Privacy policy: http://www.greysprings.com/privacy
2. We do not collect any personal information about kids

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»