• فارسی
  • English

توضیحات مأموریت فرار زندان الكاتراس

این فرار در مورد شما نیست، بلکه در مورد فرزند هود، در زندان محافظت شده آلکاتراز است.
این ماموریت فرار شامل آزمون دوستی واقعی شما است. آیا قادر به فرار دوست خود از این شکنجگاه جهنمی هستید؟ قدرت خود را جمع کنید و هر آنچه را که دوست دارید را پیدا کرده و نجات دهید.
با او متحد شوید، مراقب هر حرکت باشید، بسیاری از مناطق حساس تحت نظارت دوربین های، چراغ های لیزر، سگ آموزش دیده مرگبار و گشت و گذار پلیس زندان هستند. هر حرکت اشتباه می تواند بلافاصله شما را بکشد.

فرار سخت است، اما غیر ممکن نیست. حرکت های حیرت انگیز را انجام دهید، از فلش ها پیروی کنید زیرا این کارها شما را در مسیر صحیح حفظ می کند، مراقب سلامتی باشید، از چراغ های لیزری و سگ های وحشی اجتناب کنید و آنها را سریع بکشید. نقطه خروج را برای باز کردن درهای زندان کاووش کنید. تمام پلیس های و محافظان امنیتی که با آن مواجه می شوید، را بکشید.

امکانات بازی Alcatraz Prison Escape Mission - مأموریت فرار زندان الكاتراس:
  • گرافیک خیره کننده سه بعدی
  • محیط برجسته
  • چالش های مأموریت فرار
  • جلوه های صوتی واقعی

The description of Alcatraz Prison Escape Mission

This time escaping is not about you but about your child hood friend imprisoned in the most secured jail of all times none other than “ Alcatraz”.

This escape mission includes the test of your true friendship. Will you be able to escape your friend from this torturing hell? Gather your strength and do whatever it takes to find and rescue your friend. Get reunited with him!

Be careful about each move as Alcatraz jail has many sensitive areas monitored by CCTV cameras, laser lights, deadly trained dogs and patrolling jail cops. Any wrong move would get you killed immediately.

Escaping can be hard and tough but not impossible. Make tricky moves, follow the arrows as these will keep you on correct path, grab health, avoid laser lights and don’t let the savage dogs bite you. Kill them fast. Search for the exit point. Grab the keys to unlock jail doors. Attack and Kill all the fierce cops and security guards that you encounter.

Make the best possible jail escape plan to rescue your friend in the limited time given.

An amazing adventure lies ahead in this prison breakout mission…!

Features:
• Stunning 3D Graphics!
• Outstanding Jail Environment!
• Challenging Escape Missions!
• Realistic Sound Effects!

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید   بیشتر»