• فارسی
  • English

توضیحات بازی تراکتور سه بعدی کشاورز هندی

شما می توانید مزرعه خود را در بازی تراکتور کشاورزی هند مدیریت کنید و در حالی که در دنیای باز کشاورزی می کنید با تراکتور رانندگی کنید، همچنین می توانید حرفه کشاورزی خود را در شبیه ساز تراکتور هندی شروع کنید. مزرعه و مزارع خود را کنترل و رشد دهید و آرزوهای برداشت محصول خود را برآورده کنید.
این بازی‌ تراکتور هندی به طور خاص برای کسانی طراحی شده است که دوست دارند زندگی روستایی را به عنوان کشاورز واقعی تجربه کنند.

ویژگی های بازی Indian Farming Tractor Game 3D - بازی تراکتور سه بعدی کشاورز هندی:
  • گرافیک سه بعدی جدید جزئیات بیشتری را در مورد ماشین آلات نشان می دهد
  • ماموریت واقعی فروش محصولات در بازار پویا
  • از تراکتورها و کامیون های واقعی برای بزرگترین سازندگان ماشین های کشاورزی در تاریخ بازی های تراکتور استفاده کنید
  • به حیوانات، گاوها و گوسفندان خود برای تولید و فروش شیر و پشم برای تجارت در بازی های کشاورزی واقعی غذا دهید
  • چوب را با ماشین آلات برداشت کنید و آنها را در شبیه سازی کشاورزی مدرن بفروشید
  • همچنین می توانید با یک دوست در حالت های مختلف حالت چند نفره بازی کنید
تغییرات نسخه 1.45:
اشکالات رفع شد
بازی بازی بهبود یافته است
محیط اصلاح شده

The description of Indian Farming Tractor Game 3D

You can manage your own farm in Indian farming tractor game and also you can drive tractor in tractor games while farming in an open world of farming tractor simulator. You can also start your agricultural career in Indian Tractor Simulator. Control and grow your farm and its fields and fulfil your desires of harvesting in Farming Tractor games, this game has the best of agriculture simulation. Tractor Farming simulator with Real Tractor Driving Simulator and Tractor Farming Game. Play in farming games and learn modern tractor farming game in this Indian tractor driving simulator 3D games.

Indian Tractor Games specifically designed for those who love to explore village life as real farmer in tractor farming and Farming tractor games. This tractor farming and driving simulator 3D is offering dream village environment to explore by driving tractor in this farming game. Simulator game players will love the driving challenge of this driving simulator 3D where you can enjoy simulation games you will experience more challenging and realistic village tracks by playing this Tractor simulator game.
Real Tractor Driving Simulator 3d games: Indian tractor games
Indian Truck Simulator can be very helpful in playing the farming Game which the lovers need to test this Simulator farming game to taking an amazing farming 3d packs with village sceneries. Play this farming simulator as farming simulation game.
Grow your crops in the field as people live in at other country side are farmers therefore they have farming profession. As Modern farm simulator game is amazing for the agriculture lovers. Modern farmer simulator of India and British country farmers who are passionate to grow their field and then transport farm animals with farming tractor transporter games with farm driver to grow career of real tractor farmer simulator 3d. Tractor farming simulation game is the best for farmer simulator. Grow new crops such as wheat, sugar cane, and cotton to sell them in city for heavy duty modern farming tractor simulator.

Features of Indian Farming Simulator includes:

* New 3D graphics show even more detail on your machinery in Tractor Driving Simulator!
* Realistic mission of selling crops in a dynamic market
* Use realistic tractors and trucks for the biggest agriculture machine makers in history of tractor games
* Feed your animals, cows and sheep to produce & sell milk and wool for business in Real Farming Games.
* Harvest wood with machinery and sell the them in Modern Farming Simulation
* You can also play with a friend in different modes of multiplayer mode .

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»