• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز اتوبوس رودخانه

آماده شوید تا با بهترین بازی اتوبوس رودخانه رانندگی کنید. این یک بازی اتوبوس است که به شما اجازه می دهد راننده اتوبوس رودخانه باشید.

ویژگی های بازی River Bus Driver Tourist Coach Bus Simulator - شبیه ساز اتوبوس رودخانه:
  • 5 ماموریت هیجان انگیز رانندگی با اتوبوس در آب
  • شبیه ساز اتوبوس برای دوستداران بازی های اتوبوس در آب
  • تجربه مدرن سوپر اتوبوس با صداهای واقعی شناور آب
  • شبیه ساز شگفت انگیز اتوبوس
تغییرات نسخه 10.0:
اشکالات رفع شد

The description of River Bus Driver Tourist Coach Bus Simulator

Get ready to play the best river bus driving tourist bus simulator 2018. City coach river bus Simulator 2018 is addictive tourist transportation bus driving game. City river Bus Simulator 2018 game is a coach bus driving games that let you be a river bus coach driver. Drive water bus games in city & river playing this water bus simulator games. Coach bus drive simulator is a pick and drop passengers’ game that will fulfill driving simulator needs of a bus driver. Drive your coach & experience the thrill of water sports driving game. This bus driving games is different from other transporter games. In water bus coach driver game experience bus floating on water. This coach bus driving simulator game have the most challenging bus driving experience. So, let's jump into river bus service city driving tourist bus simulador 2018 and travel in water floats. This driving games include water buses, and tourist river bus service will make this game best among the bus transporter games. Bus simulador city driving is one of the best game of new free games. So play bus simulation water bus driving game.
River bus driving tourist bus simulator 2018 features:
5 exciting water bus driving games mission
Water bus simulador for water surfing bus games lovers.
Modern bus surfer experience with real water floats sounds.
Amazing bus driver simulator.
So, quickly download and play this best river bus driving tourist bus simulator 2018 and let the water boat bus float in this river bus simulation.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»