• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز کامیون باربری هند

این یک بازی رانندگی بسیار جالب است و همه کاربران یک بار این بازی را انجام می دهند.
در بازی رانندگی کامیون شما از کوه عبور می کنید و محموله ها را به ایستگاه های مختلف می رسانید. رانندگی در کوه ها در جاده های منحنی برای مبتدیان هیجان انگیز خواهد بود. ابتدا باید در شهر در جاده های آسفالته تمرین کنید. پس از آن می توانید با کامیون هندی در کوهستان رانندگی کنید. رانندگی آفرود را در این بازی بیاموزید.

این بازی ویژه آن دسته از گیمرهایی طراحی شده است که عاشق رانندگی در کوه هستند و می خواهند رانندگی آمریکایی را یاد بگیرند. رانندگی با تریلر در کنار دریا و  کوه ها بسیار خطرناک است. با احتیاط رانندگی کنید و محموله را در آدرس ذکر شده با خیال راحت تحویل دهید. کامیون های متعدد مانند لندن، یورو، هند و پاک موجود است. می توانید هر موتور سنگینی را برای رانندگی در خارج از جاده انتخاب کنید.

مأموریت شما در این بازی هندی این است که بارگیری کنید و با کامیون در شهرهای لوکس و کوههای خارج از جاده برانید و در مدت زمان معین به مقصد برسید. با انجام این بازی راننده متخصص شوید.
رانندگی در مسیرهای کوهستانی چالش برانگیز و پر از ماجراجویی خواهد بود. اکثر سطوح چالش برانگیز برای بهبود مهارت های رانندگی شما طراحی شده اند.

مبتدیان می توانند راننده کامیون حرفه ای را بیاموزند و می توانند با انجام این بازی مهارت های رانندگی خود را بهبود بخشند.

امکانات بازی Indian Cargo Truck Driver Simulator Game -Forklift - شبیه ساز کامیون باربری هند:
  • دسته های مختلف برای رانندگی در دسترس هستند
  • شما با کامیون یورو 2021 رانندگی خواهید کرد
  • ارسال به کوه در ایستگاه های مختلف تپه
  • کوه و محیط شهر برای داشتن تجربه رانندگی عالی است
  • کنترل های صاف و واقع بینانه
  • بازی ساده و آسان
  • رانندگی رایگان با وسایل نقلیه یورو
  • فقط نصب کنید و از رانندگی لذت ببرید
تغییرات نسخه 1.47:
رفع اشکالات
محیط های جدید اضافه کنید
کامیون های لوکس جدید اضافه کنید
ترافیک را اضافه کنید

The description of Indian Cargo Truck Driver Simulator Game -Forklift

This is very interesting driving game and all users will play this game for once upon.
Truck driving game is here in which you will drive through mountain and deliver shipments to different hill stations in mountains. Driving in mountains on curvy roads will be thrilling for beginners. You will have to practice first in the city on clean asphalt roads. After that you will be able to drive Indian truck in mountains. Learn offroad driving in this game. This game is especially developed for those gamers who love to drive in mountains and want to learn American driving. Trailer driving on the sea side in mountains is very risky. Drive carefully and deliver cargo on the given address safely. Multiple trucks are available like London, euro, india and Pak. You can select any heavy engine for offroad driving. Your mission and duty in this offroad indian trailer game is to take luggage from Lari adda load it on the drive through the luxury city and mountains offroad and reach the destination in the given amount of time. Become expert driver by playing this game.
driving on Great challenging mountain tracks will really be an adventurous for you. Most Challenging levels are designed to improve your driving skills. Beginners can learn and can become expert truck driver and experts can improve their driving skills by playing this game. Smooth realistic controls driving will help you in safe driving and easy and simple game play will attract every aged person to play the game. Driving offroad cargo and viewing the beauty of nature from inside will be very amusing and enjoyable. Its good to have better travelling and long journey on mountains.
Game Play is very simple and attractive. Everyone can play this truck driver game and enjoy the most thrilling adventurous driving. Slow your speed slow while taking sharp turns in mountains otherwise you may fall from top mountain hills.
This is the very interesting trucking app and Play all the users.
Forklift games 2020 - 2021 - Trailer Game
Features:
 different tucks are available to drive
 you will drive euro truck 2021
 shipments to deliver in mountains on different hill stations
 mountains and city environment to have great driving experience
 smooth and realistic controls
 simple and easy game play ur positive review after playing this
 free to drive euro vehicles
just install and enjoy driving. Give your positive and effective feedback after playing this game. Your positive rating will encourage us to improve games wuality.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»