• فارسی
  • English

توضیحات له شدن راننده کامیون شهر

وظایف مختلف سخت برای تکمیل در شبیه ساز جنایی شهر بزرگ با اسرار پنهان را تجربه کنید.
حل هر 3 پرونده جنایی حل نشده کار شما است.
شما یک افسانه برای افسران پلیس هستید. یک مظنون به جرم محل را ترک می کند،
اجازه ندهید پلیس و ماموران مخفی نزدیک شوند. از فرار، تعثیب و تیراندازی لذت ببرید.
ماموریت های مختلف را کامل کنید و تبدیل به افسانه ای در جرم و جنایت شوید.
تمام گانگسترها شما را به عنوان یک جنایتکار ظریف شناخته اند.
تغییرات نسخه 3.2.8:
رفع اشکال

The description of Truck Driver City Crush

Different hard tasks to complete.
Criminal genius simulator.
Large city with multiple hidden secrets.
In the city of sin every crime maters.
Every 3rd unsolved criminal case is your work.
You are a mystery for police officers. An elusive suspect. You make a crime and leave uncaught.
Don’t let the cops and secret agents get near. Evade chases and gunfights.
Complete different missions and become the legend in the art of crime!
All gangsters will know you as a subtle criminal.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»